Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
17 mai 2013 5 17 /05 /mai /2013 10:45

 

DSC05407 គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ

 

 

បរាជ័យដ៏ចម្លែកមួយ

 

ពួកអ្នកគាំទ្រដាច់ខាតសមរង្ស៊ីកំពុងភាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលុបឈ្មោះប្រធានសមរង្ស៊ីជា

បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតនិតីបញ្ញាត្តិគ្មានសេរី,និងគ្មានយុត្តិធម៍នៅថ្ងៃទី២៨កក្កដាខាងមុខនេះ។

ពួកអ្នកលុបឈ្មោះ,មានកិមសុខាជាប្រមុខ,គេលើកយកហេតុផលនៃការលុបឈ្មោះថា,មិនមែនជារឿងអ្វីចម្លែកនុះ

ទេ,ហើយក៏មិនមែនជាអំពើរបស់ពួកគាត់ដែរ,អ្នកដែលលុបឈ្មោះលោកប្រធានរបស់គាត់គឺគ.ជ.ប.ទេ,ដូច្នេះពួក

គាត់គ្រាន់តែធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះតែប៉ុណ្ណោះ។

 

លើកយកហេតុផលបែបនេះជាការមួយដ៏ចម្លែក,ព្រោះពួកអ្នកជីករណ្តៅខ្មោចទាំងនេះ,ដើម្បីកប់សមរង្ស៊ីទាំងរស់,

ក្រោយពីបាននាំគ្នាយកគាត់ទៅដាក់ក្នុងមឈូសយួនទាំងរស់រួចហើយ,តែងតែធ្វើឫកពាហាក់បីដូចជាប្រឆាំងដាច់

ខាតនូវការលុបឈ្មោះប្រធានខ្លួនពីសំណាក់គ.ជ.ប,ហើយឥតនាំគ្នាប្រកាសជាសាធារណៈពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជា

ពួកខ្លួនធ្វើតាមគ.ជ.ប.ឲជនានុជនខ្មែរបានដឹងយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីសម្រេចនេះផង(។)ទង្វើបែបនេះគេទុកវាជា

ការមិនឈ្មោះត្រង់ចំពោះសមរង្ស៊ី,ឬជាការក្បត់តែម្តង,ដែលជាអំពើគ្មានសីលធម៍(។)ពួកអ្នកជីករណ្តៅខ្មោច,មាន

កិមសុខា,គង់គាំ,ប៉ែនសុវណ្ណនិងមិត្តទ្រុះសមរង្ស៊ីមួយចំនួនសុទ្ធជាជនកាលានុវត្តនិយម,ឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយ

ស៊ីកន្ទុយ,នាំគ្នានៅស្ងៀម,ហើយយកសេចក្តីសម្រេចគ.ជ.ប.មកធ្វើជាហេតុផលដើម្បីយករួចខ្លួន,ការនេះវាជាអំពើមួយ

អាក្រក់និងថោកទាបជាទីបំផុត។

 

តែរឿងនេះជារឿងផ្ទាល់របស់សមរង្ស៊ី,បើគាត់មើលវាមិនឃើញ,ហើយនៅតែតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ,គោរព

សីលធម៍,គឺច្បាស់ជាជនានុជនខ្មែរ,គេយល់ឃើញថាគាត់ជាមនុស្សមិនត្រឹមតែខ្វាក់ភ្នែកនោះទេ,គឺខ្វាក់ប្រជ្ញាថែមទៅ

ទៀត(។)រឿងនេះគេពុំអាចទុកវាជារឿងធម្មតា,ឬយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបាននោះឡើយ,ព្រោះវាជាអំពើផ្ទុយពីសីលធម៍

និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែម្តង,ដូច្នេះគ្រប់ទម្រង់នៃការព្រមទទួលវាយកមកធ្វើជាការដោះស្រាយ,ជាអំពើមួយផ្ទុយ

នឹងសីលធម៍ពិតប្រាកដ(។)បើសមរង្ស៊ីគ្មានប្រតិកម្មចំពោះរឿងនេះ,គឺច្បាស់ជាសមរង្ស៊ីនិងហ៊ុនសែនជាមនុស្សដូចគ្នា

ជាពុំខាន,ហើយបរាជ័យរបស់សមរង្ស៊ីមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ,វាពិតជាកើតចេញមកពីសមរង្ស៊ីមានទស្សនៈមិនច្បាស់

អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ,និងសីលធម៍(។)កង្វះនេះ,ប្រហែលជាសមរង្ស៊ីត្រូវលុងក្នុងសេចក្តីបញ្ញោរពីសំណាក់មិត្តទ្រុះខ្លួន

ដែលនាំឲខ្លួនលែងមើលឃើញការពិត។

 

បរាជ័យសមរង្ស៊ីមកដល់សព្វថ្ងៃនេះវាមានច្រើនយ៉ាង៖

 

.បរាជ័យនៅចំពោះមុខជនានុជនបរេទសដែលគេនាំគ្នាសង្វាតជួយសមរង្ស៊ីឲគាត់អាចវឹលត្រឡប់ចូលទៅធ្វើ

នយោបាយក្នុងស្រុកវិញបាន(។)តែរឿងនេះ,សមរង្ស៊ីខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកចិញ្ចិមភាពមិនច្បាស់ចំពោះអ្នកជួយគាត់,

ភាពមិនច្បាស់នោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះអំពីការបរិយាររបស់គាត់នៃការបោះឆ្នោតគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិ

បតេយ្យនៅកម្ពុជា,និងសូមកុំឲសហគមន៏អន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់វា,តែគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់គាត់ធ្វើការសម្រេច

ចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតគ្មានសេរី,គ្មានយុត្តធម៏ផ្ទុយទៅវិញ,ជាពិសេសភរិយាសមរង្ស៊ីតែម្តង,នាមជូឡុងសូមូរ៉ា,ឈរជា

បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ(។)សួរថាតើនរណាមួយអាចយល់បានអំពីគំនិតសមរង្ស៊ីបែបនេះ

បាន?

 

.បរាជ័យចំពោះមុខអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឯង,គឺថាមិនដឹងឲពួកគេឈរលើអ្វីមួយច្បាស់ដើម្បីយកជាហេតុផលសំរាប់

ការពារគំនិតសមរង្ស៊ីបាន,ប៉ុន្តែបើសមរង្ស៊ីមានគំនិតច្បាស់ក្នុងរឿងបោះឆ្នោតគ្មានសេរី,គ្មានយុត្តិធម៏,តាំងពីដើមទី

មកម្លេះ,សមរង្ស៊ីអាចនឹងមានបក្សព័ន្ធគាត់ច្រើនគាំទ្រដាច់ខាតអំពីជម្រើសគាត់យកពហិការដែលជាមាគ៌ាការពារ

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា,ដែលមានចែងច្បាស់លាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនាថ្ងៃទី២៣តុលាឆ្នាំ១៩៩១(។)

គំនិតមិនច្បាស់សមរង្ស៊ីនេះឯងជាកត្តានាំឲបក្សព័ន្ធរត់ចោលគាត់អស់,នៅសល់តែភរិយាគាត់មួយគត់ដែលនៅ

មានជំនឿខ្លះលើប្រសិទ្ធិភាពស្វាមីគាត់ក្នុងការដឹងនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិខ្មែរ(។)សមរង្ស៊ីលើកយកអព្ភូហេតុ

បច្ចេកទេសដែលអាចឲគាត់បែងភាគខ្លួនគាត់ឲនៅគ្រប់ទីកន្លែងបាន,ទស្សនៈគឺគ្រាន់តែជាការស្រម័យមួយប៉ុណ្ណោះ,

ដូចជាការស្រម័យរបស់គាត់ថាគាត់ជាអ្នកទទួលមរតកនយោបាយពីសពសីហនុ,ដែលជាមរតកទុកឲជាតិខ្មែររស់ជា

ជាតិខ្ញុំយួនកុម្មុយនិស្ត(។)គួរសមរង្ស៊ីដឹងថាអព្ភូហេតុបច្ចេកទេសមានប្រសិទ្ធិភាពបាន,លុះត្រាតែខ្លួនគាត់មានគំនិត

ច្បាស់លាស់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ,និងមានការគាំទ្រពិតប្រាកដពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំគណបក្សនៅក្នុងស្រុក,តែ

ស្ថានភាពទាំងនេះ,វាឥតមានសោះ,ដូច្នេះទោះបីមានបច្ចេកទេសទំនើបលើសពីនេះទៅទៀតក៏វាគ្មានប្រសិទ្ធិភាពអ្វី

ដែរសំរាប់ការបែងភាគខ្លួនគាត់(។)បច្ចេកទេសទំនើបគ្រាន់ជាមធ្យោបាយតែប៉ុណ្ណោះ,តែវាឥតអាចជំនួសប្រាជ្ញារបស់

សមរង្ស៊ីបាននោះឡើយ,តែបើសមរង្ស៊ីគាត់ឥតមានប្រាជ្ញាសោះ,ការនេះឯងហើយជាសញ្ញានៃការបរាជ័យរបស់គាត់។

 

.បរាជ័យចំពោះមុខហ៊ុនសែន,ព្រោះសមរង្ស៊ីឥតមានអាវុធនយោបាយណាមួយសំរាប់វាយប្រហារទៅលើហ៊ុនសែនឲ

គាត់ខ្លបខ្លាចនោះឡើយ(។)កត្តាពីរដែលនាំឲហ៊ុនសែនឥតញញើតសមរង្ស៊ីគឺ៖

ការគាំទ្រពីសំណាក់សហគមន៏អន្តរជាតិដល់សមរង្ស៊ី,ហ៊ុនសែនមើលឃើញថាមកដល់សព្វថ្ងៃនេះការគាំទ្រនេះវាគ្រាន់

តែជាសម្លេងផ្គរឥតភ្លៀងតែប៉ុណ្ណោះ,ដូចយើងនិយាយខាងលើរួចហើយថាបរទេសគេពិបាកយល់អំពីគោលបំណង

សមរង្ស៊ីណាស់,ព្រោះសមរង្ស៊ីខ្លួនឯង,គាត់ក៏ឥតដឹងថាគាត់ចង់បានអ្វីដែរ។

ការគំាទ្រពីសំណាក់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់សមរង្ស៊ី,គឺគ្រាន់ជាការគាំទ្របែបគួរសមដើម្បីបោកប្រាសឲគាត់ដើរ

ចូលក្នុងមឈូសយួនទាំងរស់ឥតបានដឹងខ្លួនផង។

អ្នកឃោសនាឲសមរង្ស៊ីនិងសមរង្សីខ្លួនឯង,អួតជានិច្ចថាហ៊ុនសែនខ្លាចសមរង្ស៊ីណាស់,តែបើតាមពិនិត្យឲច្បាស់,អ្នក

ដែលខ្លាចហ៊ុនសែនគឺពួកអ្នកដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ,ជាពិសេសគឺកិមសុខានេះឯង,ឲតែហ៊ុនសែនក្អកគឺគាត់

ភ្លេចអស់នូវអត្ថន័យពាក្យមេត្រីភាពរវាងសមមិត្តអស់រលេញ,ឯចំណែកសមរង្ស៊ីវិញគាត់មិនហានធ្វើអ្វីឲខុសចិត្តកិម

សុខាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ,ព្រោះកិមសុខាជាអ្នកដឹកនាំវាសនានយោបាយរបស់គាត់,ព្រោះជននេះសន្យាគាត់ថាដល់ពេល

បោះឆ្នោតរួច,ហ៊ុនសែនប្រាកដជាឲគាត់វឹលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញជាពុំខាត,សូមសមមិត្តមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទៀត

សិន,សមមិត្តមុខជាបានសម្រេចដូចបំណងជាពុំខាន(។)សមរង្ស៊ីខ្លាចកិមសុខាខឹងក៏ដូចគាត់ខ្លាចហ៊ុនសែនុះដែរ(។)

ខ្លាចតៗគ្នានេះឯងជាបញ្ហារបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិសព្វថ្ងៃនេះ,ហើយនាំឲហ៊ុនសែនមើលងាយសមរង្ស៊ីថាជាមនុស្ស

ល្ងង់ខ្លៅ។

 

.បរាជ័យចំពោះខ្លួនឯង,ព្រោះថាសមរង្ស៊ីតែងតាំងខ្លួនជាមេដឹងនាំកំពូលនៃគណបក្សប្រឆាំង,និងជាអ្នកប្រជាធិប

តេយ្យខ្មែរ,តែមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ,សកម្មភាពរបស់គាត់មាននៅត្រឹមតែជាអ្នកអង្គាសលុយពីខ្មែររស់នៅបរទេសដើម្បី

យកមកធ្វើជាប្រាក់ចំណាយនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតគ្មានសេរី,និងគ្មានយុត្តិធម៍(។)យើងដឹងថាខ្មែរដែលរស់នៅបរទេស,

គាត់គ្មានសិទ្ធជាអ្នកបោះឆ្នោត,ហើយនាំគ្នានៅស្ងៀមឥតទាមទារសិទ្ធនេះឡើយ,ហើយគិតតែនាំគ្នាជួយជាលុយអស់

រយៈពេលជាងម្ភៃឆ្នាំមកហើយដល់អ្នកមកសូមជំនួយគាត់,ភ្លេចគិតទៅទៀតថាជនជាតិយួននៅស្រុកខ្មែរ,ការ

សំខាន់ដែលគេត្រូវធ្វើជាបឋមនិងដោយចាំបាច់គឺធ្វើអត្ថសញ្ញាប័ណ្ណជាជាតិខ្មែរដើម្បីឲគេមានសិទ្ធបោះឆ្នោតដើម្បី

អនាគតរបស់គេ,ទង្វើនេះយួនគេឲឈ្មោះថា”ការចូលរួមជាសកម្មក្នុងសង្គមដែលគេកំពុងរស់នៅ”ឯចំណែកខ្មែរយើង

រស់នៅបរទេសវិញ,នាំគ្នាជួយជាតិតាម”ការចូករួមជាអកម្មក្នុងការរកដំណោះស្រាយឲប្រជាជាតិខ្លួនចាកផុតពីគ្រោះថ្នាក់

ដល់មរណៈ”(។)ការចូលរួមជាអកម្មនេះគឺ,អំណោយរបស់ខ្លួនជាខ្មែរគ្មានសញ្ជាតិជាខ្មែរ,ដល់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បី

គណបក្សចូលរួមបោះឆ្នោតគ្មានសេរី,និងគ្មានយុត្តិធម៍,ជួយយួនឲក្លាយជាអ្នកបោះឆ្នោតជួសខ្មែរស់នៅបរទេស(។)

ដូច្នេះអំណោយមួយដុល្លារឲគណបក្សសង្គ្រោះជាតិសំរាប់យកធ្វើជាចំណាយចូលរួមបោះឆ្នោតគ្មានសេរី,គ្មានយុត្តិធម៍,

គឺជាអំណោយសំរាប់សម្លាប់ប្រជាជាតិខ្មែរ។

បរាជ័យចំពោះខ្លួនឯងមួយទៀតគឺការគ្មានស្នាដៃវិសេសរបស់សមរង្ស៊ី,ដែលខ្លួនតែងប្រកាសប្រាប់ដល់សាធារណៈជន

ថាខ្លួនច្បាស់ជាវឹលត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរមុន,ឬនៅពេលបោះឆ្នោតនាខាងមុខនេះ(។)ការប្រកាសប្រកបដោយការ

ទទូចជាច្រើនលើកច្រើនគ្រា,រួចហើយគ្មានឃើញមានលទ្ធផលអ្វីសោះនោះ,បានក្លាយជាសំដីកុហកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ខ្មែរតែម្តង(។)ការខ្វះស្នាដៃវិសេសនេះវាមានភាពផ្ទុយពីរូបភាពបុគ្គលសមរង្ស៊ីជាវិរបុរស,ដែលជាងារដែលអ្នកគាំទ្រ

របស់គាត់បំពាក់ឲគាត់,ភាពផ្ទុយជាក់ស្តែងមួយទៀតគឺរូបភាពបុគ្គលសមរង្ស៊ីជាមេដឹកនាំមានស្នេហ៏(១),ដែលត្រូវ

បានកិមសុខា,គង់គាំ,ប៉ែនសុវណ្ណ,និងមិត្តទ្រុះគាត់លុបចោលបានយ៉ាងងាយបំផុត,សូម្បីងារជាប្រធានគណបក្សក៏

គេមិនឲគាត់ពាក់បាននោះដែរ,ព្រោះពួកគេប្រគល់ងារនេះដល់កិមសុខាជាប្រធានស្តីទី,ដែលជាងារ,បើយោងតាម

លក្ខន្តិកៈគណបក្សជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងបានទាំងអស់(។)តើសព្វថ្ងៃនេះសមរង្ស៊ី,គាត់នៅ

សល់អ្វីទៀតក្រៅពីដើរអង្គាសលុយពីខ្មែររស់នៅបរទេស,និងជួបឥស្សរជនបរទេសហើយមិនដឹងនិយាយអ្វីជាមួយគេ

នោះផង,ព្រោះគាត់ឥតដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីផង,ក្រៅពីរង់ចាំពាក្យសន្យារបស់កិមសុខាថាក្រោយបោះឆ្នោតហ៊ុនសែនឲ

គាត់ចូលស្រុកតែប៉ុណ្ណោះ(។)យើងឃើញថាស្ថានភាពដ៏ស្រងាកចិត្តរបស់សមរង្ស៊ីបែបនេះ,គ្មានប្រតិកម្មអ្វីបន្តិចបន្តួច

សោះពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រគាត់,ហាក់បីដូចជាពួកទាំងនោះលែងស្គាល់បុគ្គលសមរង្ស៊ីជាវិរបុរស,ឬមេដឹងនាំមានស្នេហ៏។

 

ការបារម្ភរបស់យើងមិនមែនថិតនៅត្រឹមតែបរាជ័យរបស់សមរង្ស៊ីដែលយើងបានលើកយកមកធ្វើវិភាគខាងលើនេះ

ទេ,ការបារម្ភធំមួយទៀតគឺតុណ្ហីភាព(២)របស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរមួយចំនួន,ជាជនសាមញ្ញក្តី,ជាឥស្សរជនក្តី,

នៅចំពោះមុខការបោះឆ្នោតមួយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យអ្វីបន្តិចសោះឡើយ,ហាក់

បីដូចជាពួកគាត់កំពុងត្រូវគេសណ្តំឲដេកលក់(។)យើងដឹងថានៅចំពោះមុខសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិប

តេយ្យបែបនេះ,បើសិនជាបុគ្គលណាមួយជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិត,គាត់មានតែជម្រើសមួយគត់,គឺជម្រើសយក

គោលការណ៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ,ហើយបោះបង់ចោលនូវជម្រើសធ្វើសហការជាមួយគណបក្សកាន់អំណាច,ដែល

ជាគណបក្សប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ,និងរណបយួន,អ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិត,ពុំអាចជ្រើសរើសយកជម្រើសទាំងពីរ

នេះបាននោះទេ,ដូចគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសមរង្ស៊ីកំពុងធ្វើ(។)ជម្រើសយកសកម្មភាពទាំងពីរនេះមកប្រព្រឹត្ត,

ដែលវាមានធម្មជាតិជាការផ្ទុយជំទាស់គ្នា(៣)ជាអំពើបំផ្លាញជាតិនោះឯង,ដូច្នេះគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ,និងសមរង្ស៊ី

កំពុងធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញជាតិស្មើភាពនឹងគណបក្សបក្សកាន់អំណាច,ដែលមានយួនជាម្ចាស់អំណាចតែមួយគត់

នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ(។)ហេតុនេះឯងហើយ,យើងជាខ្មែរត្រូវនាំធ្វើពហិការនៃការបោះឆ្នោតគ្មានសេរី,គ្មានយុត្តិធម៏ដែលនឹង

ប្រព្រឹត្តទៅនាខែកក្តដាខាងមុខនេះ(។)មិននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲួយួនឈ្នះដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ខ្មែរជាទង្វើប្រឆាំងនឹង

អំណាចផ្តាច់ការតាមរបៀបអហិស្សាហើយវាថែមទាំងស្របនឹងច្បាប់រដ្ឋជាធរមានទៀតផង,ជាពិសេសវាជា

ករណីយកិច្ចរបស់កូនខ្មែរម្នាក់ៗដែលជាកតូបការៈ(៤)នៃជាតិសាសន៏ខ្លួនដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់

មរណៈ(។)បោះឆ្នោតឲគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រាន់តែជាសេចក្តីសង្ឃឹមបញ្ជោតចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ,ព្រោះគណបក្សនេះ

គ្រាន់តែជាគណបក្សបម្រុងរបស់យួនកុម្មុយនិស្តសំរាប់បំរើមហិចិ្ជតាយួនលេបយកទឹកដីខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ,ឧទាហរណ៏

មានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ,គេឥតហានលើកយកបញ្ហាយួន,ដែលវាមានភ្ជាប់ទៅនឹង

បញ្ហាឯករាជ្យជាតិខ្មែរ,មកនិយាយនោះឡើយ,ទង្វើនេះ,គណបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់បីដូចជាមានបំណងផ្ញើសារតាមខ្យល់

ដល់យួនថាខ្លួនឥតមានបំណងចង់ឈ្នះយួនអ្វីទេ,សូមតែកៅអីពីរបីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសភាវាជាជោគជ័យរបស់ខ្លួន

ច្រើនណាស់ទៅហើយ,ដូចជាកិមសុខា,ប្រធានស្តីទី,ផ្ញើសារតាមខ្យល់ជូនហ៊ុនសែនថាគាត់ឥតប្រឆាំងអ្វីទេនឹងលោក

បងធំ,គឺគាត់សូមតែតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាប៉ុណ្ណោះ,ឯអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកបងធំគឺសមរង្ស៊ី,តែលោកបងកុំភ័យ

បារម្ភអ្វី,ព្រោះសមរង្ស៊ីគ្រាន់តែជាអ្នកប្រឆាំងខ្យល់នឹងលោកបងតែប៉ុណ្ណោះ,ព្រោះពួកយើងបានយកគាត់ទៅដាក់ទាំងរស់

នៅក្នុងមឈូសសមមិត្តយួនរួចស្រេចទៅហើយ,សូមលោកបងជ្រាបថាពួកយើងតែងមានជំនឿដូចលោកបងដែរ,

ហើយនាំគ្នាលួចស្រែកស្ងាត់ៗថា,ជយោវិរបុរសហូជិងម៉ីញ!ជយោសហការយៀកណាមនិងខ្មែរដែលមានយៀកណាមជា

អ្នកនាំផ្លូវ!

 

សារតាមខ្យល់របស់កិមសុខានេះ,យួនគេយល់បាន,ហើយគេទុកឲធ្វើសកម្មភាពបែបនេះក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់

ប៉ែនសុវណ្ណ,និងគង់គាំ,ដែលជាមនុស្សរបស់គេ,ដូចយ៉ាងយួនគេអនុញ្ញាតឲប៉ែនសុវណ្ណ,អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបបបំរើ

យួន,ឈរជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺ(។)ការអនុញ្ញាតពីយួននេះនាំឲហ៊ុនសែនមួម៉ៅច្រើន,ព្រោះ

ខ្លួនព្រួយចិត្តផង,ហើយខ្លាចយួនមិនស្រឡាញ់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងដូចពីមុនផង(។)នេះហើយនយោបាយយួនធ្វើការ

បំបែកបំបាក់បាវបំរើរបស់គេដើម្បីគេងាយស្រួលទាញយកប្រយោជន៏(។)កិមសុខា,ជូឡុងសូមូរ៉ា,មូរសុខហួរ,យឹមសុវណ្ណ,

សុនឆ័យ,យែមបុញ្ញឫទ្ធិ,ប៉ុលហម,គង់គាំ,សុទ្ធជាកូនរែកយុទ្ធសាស្ត្រល្បែងចត្រង្គយួនកុម្មុយនិស្តនៅឥណ្ឌូចិនយួន(។)ពួក

ទាំងនេះហើយ,ជាមិត្តទ្រុះរបស់សមរង្ស៊ី(។)សូមខ្មែរយើងចាំឲច្បាស់ថាមោទនភាពជនជាតិយួនបច្ចុប្បន្ននេះគឺការគ្រប

សង្កត់របស់ជាតិសាសន៏គេមកលើជាតិសាសន៏ខ្មែរនិងឡាវ,របបយួនកុម្មុយនិស្តគេយកមោទនភាពនេះមកធ្វើជាមូល

ដ្ឋានបង្រួបបង្រួមជាតិគេ,ឯចំណែកខ្មែរអ្នកមានសញ្ញាប័ត្រមួយចំនួនវិញ,មោទនភាពរបស់ពួកគាត់គឺថិតនៅត្រឹម

តែលើសពសីហនុ,ព្រោះគាត់យល់ឃើញតែមួយគត់ថាដោយសារសីហនុនេះហើយ,បានជាពួកគាត់អាចមានសញ្ញាប័ត្រ

បាន,ដូច្នេះគំនិតស្នេហាជាតិរបស់ពួកគាត់គឺត្រឹមតែស្នេហាសញ្ញាប័ត្ររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ។

 

មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ,ជាតិសាសន៏ខ្មែរដើរមកដល់ផ្លូវបែកជាពីរ,ផ្លូវមួយជាផ្លូវសង្គ្រោះជាតិពិតដែលមានឈ្មោះថា

ផ្លូវពហិការ”នៃការបោះឆ្នោតគ្មានសេរី,គ្មានយុត្តធម៍,មួយទៀតជាផ្លូវមរណៈ,ដែលមានឈ្មោះថា”ផ្លូវយួនសង់ឲដើរ”

ដូច្នេះខ្មែរម្នាក់ៗមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការជ្រើសរើសដោយសេរីយកផ្លូវសំរាប់ខ្លួនដើរ,ហើយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើ

ជោគវាសនារបស់ខ្លួន,ដើរផ្លូវត្រូវជាតិរស់,ដើរផ្លូវខុសជាតិស្លាប់,ដូច្នេះខ្មែរយើងត្រូវទុកជម្រើសនេះជាបញ្ហា(៥)ពិសេស

មួយសំរាប់ជាតិខ្មែរ៕

 

ឧប​ សង្ហា

មេដឹកនាំមានស្នេហ៏=Leader charismatique

តុណ្ហីភាព=ការនៅស្ងៀម,Silence

ផ្ទុយជំទាស់គ្នា=Contradictoire

កតូបការៈ=អ្នកការពារ។

៥បញ្ហា,ប្រើទីនេះក្នុងន័យពាក្យបារាំងថាEnjeux

Partager cet article

Repost 0
Published by ឧប​សង្ហា - dans ពិភាក្សានយោបាយ
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sangha OP
  • Le blog de  Sangha OP
  • : La grande Voie n'a pas de porte. Des milliers de routes y débouchent. (Proverbe zen)
  • Contact

Recherche

Liens