Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
21 septembre 2013 6 21 /09 /septembre /2013 06:22

 

DSC05407 គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ

 

 

ឈ្នះដូចគ្នា?

 

ក្នុងឆ្នាំ២០០៦សមរង្ស៊ីអាចវឹលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញ(១)ដោយបានទទួលការអនុគ្រោះពីស្តេចសីហមុនី,នៅពេលដែល

គាត់បានភាសខ្លួនទៅនៅបរទេស,ក្នុងរយៈពេលនោះគាត់តែងតែបាននិយាយជានិច្ចថាគាត់អាចរកដំណោះស្រាយ

ជាមួយហ៊ុនសែនបានដោយយករូបមន្ត”គ្មានអ្នកច្នេះគ្មានអ្នចាញ់”មកធ្វើជាមូលដ្ឋានសំរាប់ធ្វើសម្បទាន,តែក្នុងរូប

មន្តនោះសមរង្ស៊ីមិនបានគិតថាមានអ្នកចាញ់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកបន្តរស់នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការរហូតមក

ដល់សព្វថ្ងៃនេះ(។)បច្ចុប្បន្ននេះសមរង្ស៊ីកំពុងបង្កើតរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសំរាប់ធ្វើសម្បទានជាមួយហ៊ុនសែនគឺ

”ឈ្នះដូចគ្នា”,តែក្នុងរូបមន្តនេះសមរង្ស៊ីធ្វើជាភ្លេចឬក៏ជាមនុស្សភ្លើថាគាត់កំពុងទទួលស្គាល់ដោយតុណ្ហីភាព

(tacitement)ការលួចឆ្នោតរបស់ហ៊ុនសែនជាជ័យជំនះមួយស្មើនឹងជ័យជំនះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ(។)តើដូចម្តេចនឹងអាច

និយាយពីការរកយុត្តិធម៍ជូនម្ចាស់ឆ្នោតកើតក្នុងរូបមន្តបែបទុកចោរជាអ្នកឈ្នះនះមួយដែរ(?)គេដឹងថាបើនិយាយពី

យុត្តិធម៍គឺត្រូវមានជនរងគ្រោះនិងពិរុទ្ធិកជន(coupable),តែបើរកយុត្តិធម៍ដោយមិនបានរកឃើញថាតើនរណាជាអ្នក

រងគ្រោះហើយនរណាជាអ្នកធ្វើខុស,តើគេអាចទុកជាយុត្តិធម៍បានដែរឫទេ(?)សមរង្ស៊ីមានមោទនភាពឃើញបាតុករ

ប្រកាន់យកវប្បធម៍អហឹង្សាក្នុងការសំដែងការឈឺចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអំពើវិសមធម៍ហើយធ្វើការតវ៉ាឲរកយុត្តិធម៍,

ដូច្នេះឯងសមរង្ស៊ីក្នុងឋានៈខ្លួនជាមេដឹកនាំដ៏មានស្នេហ៏(២)នៃប្រជាកោលាហល(៣)ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវមានកាតព្វ

កិច្ចបំបាត់ចោលឲបាននូវវប្បធម៍និទ្ទណ្ឌភាព(impunité)ដែលជាសត្រូវទី១របស់យុត្តិធម៍(។)ម្យ៉ាងមួយទៀតត្រូវសមរង្ស៊ី

ដឹកឲច្បាស់ថាកម្លាំងនយោបាយរបស់ខ្លួនកើតចេញពីកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋ,មិនមែនព្រះមហាក្សត្យជាអ្នកប្រគល់

ឲនោះឡើយ,ដូច្នេះបើសមរង្សីយកកម្លាំងប្រជាមានិតនេះមកធ្វើជាអាវុធប្រឆាំងនិងរំលំរបបផ្តាច់ការអាយ៉ងយួន

កុម្មុយនិស្តតាមវិធីអហឹង្សា,ហ៊ានដើរមុខជាអ្នកដឹកនាំឧជុ(៤)ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋ,គឺ

សមរង្ស៊ីកំពុងបំពេញបេសកកម្មថ្លៃថ្នូរនិងអគ្ឃ(précieux)ណាស់ដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរ,តែបើសមរង្ស៊ីយល់ច្រឡំដើរតាម

អនុទេ្ទសឬបរមោវាទ(៥)ព្រះមហាក្សត្យដែលព្រះអង្គមិនដែលមានវិរិយោភាព(courage)ហ៊ានការពារយុត្តិធម៍ជូន

ប្រជាពលរដ្ឋគឺសមរង្ស៊ីកំពុងហុចដងដាវទៅឲហ៊ុនសែនធ្វើពិឃាដខ្លួនគាត់ហើយទុកស្រោមដាវកាន់លំអរសពខ្លួនតែ

ប៉ុណ្ណោះ(។)នៅចំពោះមុខអំណាចផ្តាច់ការមានតែកម្លាំងប្រជាមានិតទេដែលអាចប្រឈរមុខតទល់នឹងអំណាចចង្រៃ

នេះបាន,ហើយកម្លាំងនេះកំពុងកើតឡើងជាសយម្ភូត(៦)គ្មានបរមីព្រះមហាក្សត្យឯណាមកចាប់ភពក្នុងកម្លាំងនេះ

ឡើយ,ដូច្នេះត្រូវសមរង្ស៊ីក្តី,កិមសុខាក្តីយល់ដឹងឲច្បាស់ថាកម្លាំងនេះនៅតែមានបន្តជានិច្ចទោះបីមានឬអត់អស់លោក

ជាអ្នកដើរមុខក៏ដោយ។

រូបមន្តថ្មី”ឈ្នះដូចគ្នា”របស់សមរង្ស៊ីជាបាបចិត្ត(tentation)មួយចង់លួចអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រើសំរាប់រក

ប្រយោជន៏ក្រុមបក្សមួយតែប៉ុណ្ណោះ,ហេតុនេះឯងប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវធ្វេសឲនរណាមួយអាចលួចអំណាចរបស់ខ្លួន

ឲបាននោះឡើយ(។)វប្បធម៍ដែលខ្មែរយើងត្រូវបោះបង់ចោលមិនត្រឹមតែវប្បធម៍ហឹង្សា,និទ្ទណ្ឌភាពតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ,

គឺខ្មែរយើងត្រូវនាំគ្នាបោះបង់ចោលវប្បធម៍ជឿផ្កាប់មុខសំដីអ្នកដឹកនាំ,គឺត្រូវនាំគ្នាតាមដានសកម្មភាពពួកគាត់

ឲច្បាស់លាស់ថាតើពួកគាត់ធ្វើដូចគាត់និយាយហើយវាស្របនឹងគោលបំណងដើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឫទេ(។)មកដល់

ថ្ងៃនេះសមរង្ស៊ីនិងកិមសុខាបានប្រកាសជាថ្មីថាគណបក្សគាត់មិនចូលរួមសម័យប្រជុំទី១នៃរដ្ឋសភាដើម្បីឲវាអាចមាន

សុពលភាពអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយដើម្បីឲហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាចផ្តាច់ការបំរើប្រយោជន៏ចិនយួន

កុម្មុយនិស្តតទៅមុខទៀត,ដូច្នេះខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតទាំងពួងត្រូវនាំគ្នាកត់សំគាល់ជាផ្លូវការនៃការប្រកាសជាវិជ្ជាមាន

នេះដែលជាជំហានតស៊ូមួយដើរទៅរកការរកយុត្តិធម៍,ហើយត្រូវនាំគ្នាបន្តសកម្មភាពតវ៉ាជានិច្ចហើយតាមដានសកម្ម

ភាពគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងដើរតួជាតំណាងរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតលុះត្រាតែអាច

រកយុត្តិធម៍ជូនម្ចាស់ឆ្នោតឲបានដាច់ខាត(។)បើរកយុត្តិធម៍នេះឃើញគឺវាពិតជាព្យុះបក់រំលំរបបផ្តាច់ការអាយ៉ងយួនជា

ពុំខាន៕

 

​១ភាសខ្លួនទៅនៅបរទេសចាប់ពីថ្ងៃទី៣កុម្ភៈក្រោយពីរដ្ឋសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធិ,ថ្ងៃទី២២ធ្នូរ២០០៥សមរង្សីបានត្រូវតុលាការ

អាយ៉ងហ៊ុនសែនផ្តន់ទោសតាមទុដ្ឋភាពឲជាប់ពន្ធនាគារ១៨ខែពីបទការបង្ខូចកេរ៌្តគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

មេដឹកនាំដ៏មានស្នេហ៏=Leader charismatique

ប្រជាកោលាហល=Agitation populaire

ឧជុ=Droit, sincère, loyal, honnête(ស្មោះត្រង់)។

បរមោវាទ=Excellent conseil(ឪវាទ)។

សយម្ភូត=ដែលប្រព្រឹត្តដោយខ្លួនឯង,spontané

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sangha OP
  • : រូបថតកាលជានិសិត្ស នៅសាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ -មហាវិទ្យាល័យ អក្សរសាស្ត្រ និង មនុស្សសាស្ត្រ (ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ) - ទស្សវត្សរ៏ ៧០
  • Contact

Recherche

Liens