Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • បុប្ផាក្លិនពុល

  01 mai 2014 ( #ពិភាក្សានយោបាយ )

  គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ បុប្ផាក្លិនពុល Les fleurs du mal របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៨០), របបសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា (១៩៧៩-១៩៩១), និង របបរាជានិយមទី២ (១៩៩៣-សព្វថ្ងៃ) ជាបុប្ផាមានក្លិនពុល សំ រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរ។ បុប្ផាទាំងបីនេះ មានឫសកែវតែមួយ គឺលទ្ធិកុម្មុយនិស្ត...

 • Réconciliation nationale et confusion politique par Sam Rainsy

  09 août 2014 ( #Réflexions et débats )

  Les 55 représentants du FUNCINPEC Bis ou FUNCINPEC Royaliste devant l'Assemblée de HUN SEN RECONCILIATION NATIONALE ET CONFUSION POLITIQUE Par Sam Rainsy Publié dans la revue VIMEAN EKREACH Dans la rubrique « Mise en garde » N° 2 – Mai 1992 Directeur...

 • មាឃាការ បាត់បង់

  13 mai 2014 ( #ពិភាក្សានយោបាយ )

  Les illusions perdues មាឃាការ បាត់បង់ Les illusions perdues ក្រោយពីការចុះហត្ថលេខា នៃកិច្ចព្រមព្រាងសន្តិភាព នៃកម្ពុជា នៅទីក្រុងប៉ារីស នាថ្ងៃទី២៣ តុលាឆ្នាំ១៩៩១ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ មានសង្ឃឹមថា អានាគតប្រជាជាតិខ្លួន ច្បាស់ជាមាន រស្មីនូវ សន្តិភាព បំភ្លឺផ្លូវសេរីភាព...

 • ការបោះឆ្នោត ជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ?

  31 mai 2014 ( #ពិភាក្សានយោបាយ )

  ការសំណេះសំណាលជាមនោគតិ ការបោះឆ្នោត ជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ? Les élections sont-elles la démocratie ? បុព្វកថា សុខ និង សៅ ជាក្លើនឹងគ្នា ចូលចិត្តធ្វើការសំណេះសំណាលជាមួយគ្នា អំពីទស្សនៈនយោ បាយជាតិ ដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីពិត។ អ្នកទាំងពីរតែងតែណាត់ជួបគ្នា ជាមួយមិត្តសម្លាញ់...

 • Qui sont-ils des Tévôdas ?

  15 avril 2014 ( #Réflexions et débats )

  Qui sont-ils des Tévôdas ? Aux yeux des bouddhistes ces bienheureux ne sont ni des dieux ni des anges ; ces bienheureux sont des habitants des paradis, c’est-à-dire des saints qui sont parvenus au monde céleste. Ils ne sont là pour commander les hommes,...

 • Le 17 avril 1975 : La justice

  19 avril 2014 ( #Réflexions et débats )

  Le 17 avril 1975 : la justice Trente-neuf années passées, la date du 17 avril est toujours présente dans la mémoire des victimes du génocide, lequel a été commis par un régime « khmer rouge » dont la bestialité est dépassée à l’imagination humaine. En...

 • Pol Pot

  27 avril 2014

  Pour définir d'un gouvernement despotique, Montesquieu écrivait dans " l'esprit des lois " : Quand les sauvages de la Louisane veulent avoir du fruit, ils coupent l'arbre au pied et cueillent le fruit. Pol Pot avait cette même mentalité. Quand il avait...

 • L’avenir du Cambodge : horizon brouillé

  05 juin 2014 ( #Réflexions et débats )

  L’avenir du Cambodge : horizon brouillé Le quotidien du parti de l’opposition (PSN) au Cambodge offre un horizon brouillé pour l’avenir du pays. Horizon brouillé parce qu’il est servi comme un alibi par le parti au pouvoir (CPP) : une vitrine de la démocratie,...

 • Le Parti du Salut National est-il mort ?

  14 juin 2014 ( #Réflexions et débats )

  Le Parti du Salut National est-il mort ? On le savait dès le début de sa formation, le Parti du Salut National (PSN) ne représentait que des chefs, montant et tombant avec eux, mais ne reflétait guère d’un parti d’opinions populaires. C’est un parti de...

 • Et maintenant ?

  31 juillet 2014

  PSN et PPC ont signé un accord de collaboration dans l’esprit de réconciliation nationale. En effet, Sam Rainsy a été coopé par ces deux partis pour siéger à l’Assemblée Nationale comme député. Et personne n’ose pas contredire cette démarche rarissime....

 • ព្រះធម្មរាជា,ស្តេចសង្គ្រោះជាតិឬក្បត់ជាតិ?

  23 janvier 2014 ( #Histoire de comprendre )

  - ព្រះធម្មរាជា.pdf ពិនិត្យឡើងវិញនូវព្រឹត្តិការណ៏សំខាន់ៗមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ចុចខាងលើអត្ថបទដើម្បីអានអត្ថបFichier PDF ព្រះធម្មរាជា (១៤៧៨,១៥០៤) ចំពូកទី១ សង្ខេបនិងសម្រួល,ដកស្រង់ពីឯកសារលោកអេងសុត ព្រះធម្មរាជា, ជាព្រះរាជសង្កិណ្ណបុត្រ(កូនកាត់)ព្រះបាទពញាយ៉ាត(១៣៨៣,១៤២៧)ម្តាយព្រះអង្គជាជនជាតិសៀម,មាន...

 • គណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាសេចក្តីខ្មាសសំរាប់ជាតិខ្មែរ

  05 mai 2013 ( #ពិភាក្សានយោបាយ )

  - គណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាការខ្មាសសំរាប់ជាតិខ្មែរ.pdf គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាសេចក្តីខ្មាសសំរាប់ជាតិខ្មែរ ថ្មីៗនេះកិមសុខាបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកកាសែតថាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែចូលបោះឆ្នោតទើបអាចដឹងអំពីល្បិច ខូចរបស់គណបក្សកាន់អំណាច,និងគ.ជ.ប.,ដែលកំពុងធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយបន្លំលួចឆ្នោតដើម្បីយកឈ្នះ(។)ដូច្នេះសំដី...

 • Promenade de l'Esprit 2

  27 février 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Promenade de l’Esprit 2 Pouvons-nous parler de la souffrance du peuple khmer, en tant que Khmer, avec la langue de Molière ou de Shakespeare ? Je me pose cette question depuis mon professeur de français m’a sanctionné avec une note 0/20 d’une dissertation...

 • Le 18 Mars 1970

  04 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  Cliquez ici pour lire le texte en anglais MARCH 18, 1970 Le 18 Mars 1970 Est-elle une date néfaste pour le Peuple Khmer ? Si nous cherchions à savoir quelle était la cause de l’incendie de la maison khmère (Cambodge), il est vrai que la date du 18 Mars...

 • Le Cambodge, la Chine et le Vietnam : Quelle chimère !

  06 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  LE CAMBODGE, LA CHINE ET LE VIETNAM : Quelle chimère ! Cliquez pour lire le texte en Anglais CAMBODIA, CHINA AND VIETNAM: How chimera ! ICI Dans l’histoire de 1000 ans des relations entre la Chine et le Vietnam à certains moments, au moins par deux fois,...

 • CAMBODIA, CHINA AND VIETNAM: How chimera !

  06 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  Cliquez pour le texte en français : Le Cambodge, la Chine et le Vietnam : Quelle chimère ! ICI CAMBODDIA, CHINA AND VIETNAM: How chimera! In the history of 1000 years relations between China and the Viet Nam at times, at least twice, mortal enemies. This...

 • MARCH 18, 1970

  06 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  Cliquez ici pour lire le texte en français Le 18 Mars 1970 MARCH 18, 1970 Is a hard date for the Khmer people? If we seek to know what was the cause of the fire at the House Khmer (Cambodia). It is true that the date of March 18, 1970 is the starting...

 • Le sillage de la décadence

  07 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Promenade de l’Esprit 3 Le sillage de la décadence : Nous cherchons toujours un texte sur notre pays, écrit par un Français, un Américain, non pas pour le comprendre, mais souvent pour approuver son contenu. Cette admiration est fondée sur deux choses...

 • The wake of decadence

  08 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  WALK OF MIND 3 Cliquez ici pour lire le texte en français Le sillage de la décadence The wake of decadence : We are always looking for a text on our country, written by French, an American, not to understand, but often to approve its content. This admiration...

 • Le Présent qui nous dérange

  09 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Siemreap 2011- Karaté 2010 Promenade de l’Esprit 4 Le Présent qui nous dérange : Le Passé est déjà passé, le Futur est obscur et le Présent qui nous dérange. Comment faut-il vivre avec notre temps ? Pour vivre dans le Présent, il faudrait laisser le temps...

 • Interrogation !

  12 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  ? Empire – Puissance – Décadence – misère – occupation – Interrogation Promenade de l’Esprit 5 Interrogation ! Tout le monde veut faire du bien au Peuple Khmer en commençant par faire l’apologie qu’il fût héroïque dans le passé : Peuple bâtisseur, Peuple...

 • La maison vide

  23 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Evasion 2012 Promenade de l’Esprit 8 La maison vide Le temps se passe vide. Hier, aujourd’hui et demain se réunissent dans un seul temps, c’est celui de la vieillesse. La messe de joie se diminue et la saison de la mue n’existe plus. Chaque matin sera...

 • La couleur de la vie

  25 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Evasion 2012 Promenade de l’Esprit 9 La couleur de la vie Y-t-il combien de couleurs dans une vie ? Mes réflexions sporadiques de philosophe amateur et observateur de la vie des autres m’avaient entraîné, à la conclusion suivante. Il me semblait, à vrai...

 • La grâce royale est-elle encore possible pour S.E. Sam Rainsy

  30 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  De quoi je m’emmêle ? La grâce royale est-elle encore possible pour S.E. Sam Rainsy ? Depuis son exil en 210, Son Excellence Sam Rainsy, leader de l’opposition, ne cesse pas de répéter pour son retour au pays qu’il y aurait bientôt une solution politique...

 • Cambodge, Kéméra, une sainte révolutionnaire

  18 avril 2012 ( #Réflexions et débats )

  Cambodge : Kéméra, une Sainte révolutionnaire L’année 2556 de l’ère bouddhique Kéméra est une nouvelle Sainte protectrice du Cambodge, envoyée par Preah Prom (Dieu de l’univers) pour emparadiser le pays des Khmers. Elle sait qu’au Srok Khmer (Cambodge)...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Présentation

 • : Le blog de Sangha OP
 • : រូបថតកាលជានិសិត្ស នៅសាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ -មហាវិទ្យាល័យ អក្សរសាស្ត្រ និង មនុស្សសាស្ត្រ (ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ) - ទស្សវត្សរ៏ ៧០
 • Contact

Recherche

Liens