Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • ហេតុនៃទុក្ខរបស់ខ្មែរ

  01 novembre 2012 ( #Histoire politique du Cambodge )

  ឯកសារជាកំណត់ការចងចាំរបស់អ្នកស្នេហាជាតិ ហេតុនៃទុក្ខរបស់ខ្មែរ អត្ថបទនេះយើងដកស្រង់ពីនិវេទនប័ណ្ណរបស់ក្រុមខ្មែថ្មីរៀបរៀងដោយគណកម្មការ” មូលនិធិស៊ឺងង៉ុកថាន់ ” អត្ថបទធ្លាប់បានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី”មូលខ្មែរ”ក្នុងខែមកឆ្នាំ១៩៩២,លេខ១២៩ ១.ខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុក,តែខ្មែរខ្ញុំគេ...

 • កំឡុងសង្គ្រាមពីរថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧នៅភ្នំពេញ

  04 septembre 2012 ( #Editorial Moulkhmer )

  ទំព័រអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយ កំឡុងសង្គ្រាមពីរថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧នៅភ្នំពេញ លោកពិនសំខុន អត្ថបទនេះសរសេរដោយលោក,ពិនសំខុន,ក្នុងឋានៈលោកពេលនោះ,ជាចាងហ្វាងសារព៍តមាន”ខ្មែរឯករាជ”នៅ កម្ពុជា។ អត្ថបទនេះ,ត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងព្រឹត្តប័ត្រ”មូលែខ្មរ”,លេខ១៥៩,ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៩៧,ទុកជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ។...

 • ឈ្នះធ្វើស្តេច ចាញ់ធ្វើសេដ្ឋី

  03 novembre 2012 ( #ពិភាក្សានយោបាយ )

  ឯកសារជាកំណត់ការចងចាំរបស់អ្នកស្នេហាជាតិ ឈ្នះធ្វើស្តេច ចាញ់ធ្វើសេដ្ឋី សំបុត្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅភ្នំពេញធ្លាប់បានចុះផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រ”មូលខ្មែរ”,លេខ១៣០,ខែមីនា១៩៩២ យើងចុះផ្សាយសំបុត្រនេះឡើងវិញ,ដោយចង់បញ្ចាក់បង្ហាញថា២០ឆ្នាំកន្លងមកតើស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរមានអ្វីខុសពីឆ្នាំ...

 • ប្រទេសកម្ពុជាមកដល់មាត់ទ្វារមរណៈ

  11 septembre 2012 ( #Editorial Moulkhmer )

  ទំព័រអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយ ប្រទេសកម្ពុជាមកដល់មាត់ទ្វារមរណៈ អត្ថបទនេះសរសេរក្នុងកំឡុងឆ្នាំ១៩៩៣,ដោយអ្នកនិពន្ធដាក់ឈ្មោះ,”វិមានឯករាជ្យ”,ត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងព្រឹត្តប័ត្រ” មូលខ្មែរ ”,លេខ១៣៥,ខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩២។ យើងខ្ញុំយកមកចុះផ្សាយក្នុងប្លុកនេះ,ដោយយល់ឃើញថាអត្ថបទនេះនៅមានតម្លៃជាបច្ចុប្បន្នកាល។...

 • Elections

  16 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  Evasion 2012 Promenade de l’Esprit 6 ÉLECTIONS Les oppositions, PSR et PDH, divisées encore à ce jour, ont quand même un point commun, la volonté de participer aux élections démocratiques, prévues en avril de cette année pour choisir des Conseillers communaux...

 • Le Cambodge, la Chine et le Vietnam : Quelle chimère !

  06 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  LE CAMBODGE, LA CHINE ET LE VIETNAM : Quelle chimère ! Cliquez pour lire le texte en Anglais CAMBODIA, CHINA AND VIETNAM: How chimera ! ICI Dans l’histoire de 1000 ans des relations entre la Chine et le Vietnam à certains moments, au moins par deux fois,...

 • CAMBODIA, CHINA AND VIETNAM: How chimera !

  06 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  Cliquez pour le texte en français : Le Cambodge, la Chine et le Vietnam : Quelle chimère ! ICI CAMBODDIA, CHINA AND VIETNAM: How chimera! In the history of 1000 years relations between China and the Viet Nam at times, at least twice, mortal enemies. This...

 • Cambodge, Kéméra, une sainte révolutionnaire

  18 avril 2012 ( #Réflexions et débats )

  Cambodge : Kéméra, une Sainte révolutionnaire L’année 2556 de l’ère bouddhique Kéméra est une nouvelle Sainte protectrice du Cambodge, envoyée par Preah Prom (Dieu de l’univers) pour emparadiser le pays des Khmers. Elle sait qu’au Srok Khmer (Cambodge)...

 • Le sillage de la décadence

  07 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Promenade de l’Esprit 3 Le sillage de la décadence : Nous cherchons toujours un texte sur notre pays, écrit par un Français, un Américain, non pas pour le comprendre, mais souvent pour approuver son contenu. Cette admiration est fondée sur deux choses...

 • Promenade de l'Esprit 2

  27 février 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Promenade de l’Esprit 2 Pouvons-nous parler de la souffrance du peuple khmer, en tant que Khmer, avec la langue de Molière ou de Shakespeare ? Je me pose cette question depuis mon professeur de français m’a sanctionné avec une note 0/20 d’une dissertation...

 • Le Présent qui nous dérange

  09 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Siemreap 2011- Karaté 2010 Promenade de l’Esprit 4 Le Présent qui nous dérange : Le Passé est déjà passé, le Futur est obscur et le Présent qui nous dérange. Comment faut-il vivre avec notre temps ? Pour vivre dans le Présent, il faudrait laisser le temps...

 • MARCH 18, 1970

  06 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  Cliquez ici pour lire le texte en français Le 18 Mars 1970 MARCH 18, 1970 Is a hard date for the Khmer people? If we seek to know what was the cause of the fire at the House Khmer (Cambodia). It is true that the date of March 18, 1970 is the starting...

 • The wake of decadence

  08 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  WALK OF MIND 3 Cliquez ici pour lire le texte en français Le sillage de la décadence The wake of decadence : We are always looking for a text on our country, written by French, an American, not to understand, but often to approve its content. This admiration...

 • Le 18 Mars 1970

  04 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  Cliquez ici pour lire le texte en anglais MARCH 18, 1970 Le 18 Mars 1970 Est-elle une date néfaste pour le Peuple Khmer ? Si nous cherchions à savoir quelle était la cause de l’incendie de la maison khmère (Cambodge), il est vrai que la date du 18 Mars...

 • J'ai voté Sarkozy et je voterai pour lui au Second tour

  28 avril 2012 ( #Réflexions et débats )

  J’ai voté Sarkozy et je voterai pour lui au second tour J’ai voté Sarkozy et M. Hollande doit me comprendre, parce que la politique n’est pas uniquement une affaire de bilan de gestion du Président sortant, parce que chaque bilan ça se discute. La politique...

 • La couleur de la vie

  25 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Evasion 2012 Promenade de l’Esprit 9 La couleur de la vie Y-t-il combien de couleurs dans une vie ? Mes réflexions sporadiques de philosophe amateur et observateur de la vie des autres m’avaient entraîné, à la conclusion suivante. Il me semblait, à vrai...

 • Le rêve khmer ?

  25 avril 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Promenade de l’Esprit Le rêve khmer ? Ceux qui saluent avec force salamalecs et courbettes sont des Khmers, dit un Chinois au Cambodge, ils cultivent le chagrin. C’est un choix de vie médiocre. Leurs enfants deviennent des empotés, ils sont donc des bons...

 • La gauche, la droite et l'extrême ?

  30 avril 2012 ( #Réflexions et débats )

  La gauche, la droite et l’extrême ? « On a essayé la droite, la gauche, il faut essayer l’extrême. Et on verra après… ». Cet argument m’effraie. Si nous avions de bonne mémoire, le fascisme et nazisme ont été élus démocratiquement en Italie et en Allemagne...

 • Merci M. le Président

  07 mai 2012 ( #Réflexions et débats )

  Merci M. le Président La France est coupée, électoralement parlant, en deux, mais elle a un nouveau Président, il s’appelle François Hollande. Celui-ci est élu avec 51,62 % des voix. Mais 48,38 % des Français ont voté pour le Président sortant, M. Sarkozy....

 • La grâce royale est-elle encore possible pour S.E. Sam Rainsy

  30 mars 2012 ( #Réflexions et débats )

  De quoi je m’emmêle ? La grâce royale est-elle encore possible pour S.E. Sam Rainsy ? Depuis son exil en 210, Son Excellence Sam Rainsy, leader de l’opposition, ne cesse pas de répéter pour son retour au pays qu’il y aurait bientôt une solution politique...

 • សរសេរជាភាសាជាតិខ្មែរ

  14 juin 2012 ( #Réflexions et débats )

  Police caractère : Khmer Unicode សរសេរជាភាសាជាតិខ្មែរ ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវសេចក្តីអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ពួកអ្នកបចេ្ចកទេសជាន់ខ្ពស់ខ្មែរ ក្នុងផ្នែកកុំព្យូទ័រ . ដែលបាន ខិតខំធ្វើការស្រាវជ្រាវអស់រយះពេលដ៏ច្រើនដើម្បីឲខ្មែរយើងអាចសរសេរអក្សរខ្មែរក្នុងកុំព្យូទ័របាន...

 • La maison vide

  23 mars 2012 ( #Promenade de l'Esprit )

  Evasion 2012 Promenade de l’Esprit 8 La maison vide Le temps se passe vide. Hier, aujourd’hui et demain se réunissent dans un seul temps, c’est celui de la vieillesse. La messe de joie se diminue et la saison de la mue n’existe plus. Chaque matin sera...

 • C'est du déjà vu

  08 juin 2012 ( #Réflexions et débats )

  Si la mémoire des Khmers était bonne, après les élections législatives de 2008, les partis de l'opposition ont décidé de se rencontrer pour discuter le projet de fusion de leur force politique en vue de combattre le parti au pouvoir sur le terrain d'élections...

 • Le choix

  04 mai 2012 ( #Réflexions et débats )

  Le choix Trois jours d’attente après le débat du 2 mai entre les deux candidats finalistes, lequel est qualifié par la presse internationale de « pugila ». Chaque camp applaudissait leur champion et pensait qu’il fût convaincant et belliqueux. Ces deux...

 • លិខិតចំហរជូនចំពោះយុវជនជំនាន់វិមានឯករាជ្យក្នុងសាធារណរដ្ឋខ្មែរ

  29 août 2012 ( #Réflexions et débats )

  វរលញ្ជករសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ទំព័រអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយ លិខិតចំហរជូនចំពោះយុវជនជំនាន់វិមានឯករាជ្យក្នុងសាធារណរដ្ឋខ្មែរ លិខិតនេះចុះផ្សាយក្នុងព្រឹត្តប័ត្រ”មូលែខ្មរ”,លេខ១២៧,ខែកក្តាឆ្នាំ១៩៩១,សរសេរដោយវរជនខ្មែរម្នាក់ដែលលោកមិន បង្ហាញឈ្មោះលោក,គ្រាន់តែចុះហត្ថលេខា”វិមានឯករាជ,ភ្នំពេញ”,តែប៉ុណ្ណោះ,លោកជាអ្នកដឹងនាំយុវជនម្នាក់,ក្នុង...

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Présentation

 • : Le blog de Sangha OP
 • : រូបថតកាលជានិសិត្ស នៅសាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ -មហាវិទ្យាល័យ អក្សរសាស្ត្រ និង មនុស្សសាស្ត្រ (ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ) - ទស្សវត្សរ៏ ៧០
 • Contact

Recherche

Liens