Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • នំាគ្នាដេកចំាភ្លៀង

  23 juin 2012 ( #Réflexions et débats )

  គួរលើកមកពិចារណាដែរ នំាគ្នាដេកចំាភ្លៀង គាត់ចេះតែថា,តែគាត់ឥឥដឹងថា,ធ្វើ,វាពិបាកណាស់,មិនងាយស្រួលដូចអ្នកដែលដេកចំាតែថានោះទេ.វាចាក្រុមអ្នក ឆំាងនេះ,មិនជាខុសនោះទេ,បើយើងមិនយក” កត្តាពេលវេលា ”មកធ្វើជាវត្ថុធាតុមួយ,ក្នុងចំណាមវត្ថុធាតុដ៏ទៃទៀត សំរាប់វាស់, ប្រសិទ្ធិភាពនៃសកម្មភាព...

 • La loi de nationalité khmère est anticonstitutionnelle

  01 juin 2012 ( #Réflexions et débats )

  Dans le préambule de la constitution de 1993, l'identité du peuple khmer est bien déterminée. Voici le texte : " Nous, Peuple Khmer, ayant connu la civilisation grandiose d'une nation prospère, puissante et glorieuse dont le prestige brillait comme le...

 • ប្រភេទស្រុកខ្មែរ

  12 juin 2012 ( #Réflexions et débats )

  ប្រភេទស្រុកខ្មែរ យើងអាចចែកស្រុកខ្មែរជាបីប្រភេទះ . ទី១ស្រុកប្រវត្តិសាស្រ្ត . ទី២ស្រុកនិទាន . ទី៣ស្រុកពិតឥឡូវនេះ។ ស្រុកប្រវត្តិសាស្រ្ត អត្ថិភាពនៃស្រុកខ្មែរមានស្នាមក្នុងឯកសារនៃមនុស្សជាតិះ . ឯកសារខាងការទូត . ឯកសារខាងពាណិជ្ជញកម្ម . ឯក សារខាងនាវាចរណ៏ . ឯកសារខាងប្រវត្តិសាស្រ្ត...

 • Pourquoi voter ?

  18 mai 2012 ( #Réflexions et débats )

  Pourquoi voter ? L’opposition, au nom de la démocratie, participera pour la nième fois aux élections non démocratiques. Le vote n’est pas libre, parce que la liberté d’expression n'est pas garantie par loi. On fait voter que tout est fini, qu’il y a plus...

 • La bévue

  16 mai 2012 ( #Réflexions et débats )

  La bévue Tous les pays pourraient changer. Il faut être pessimiste extrême pour ne pas y croire. Les États-Unis ont changé après le 9 septembre, la Tunisie, l’Egypte et Lybie ont changé après le printemps arabe. La France vient de changer le Président...

 • អ្នកធ្វើនិងអ្នកថា

  11 juin 2012 ( #Réflexions et débats )

  អ្នកធើ្វនិងអ្នកថា ក្នុងសង្គមសក្តីភូម៍ខ្មែរ . អ្នកធ្វើគឺអ្នកកាន់អំណាច . ឯចំណែកអ្នកថាគឺជាជនបំពានបារមីអ្នកកាន់អំណាចដែលគេ ច្រើនហៅថាមនុស្សពាលឬមនុស្សឥតពូជ . ព្រោះសង្គមសក្តីភូម៍ជាសង្គមមានវណ្ណះពីរ . អ្នកជិះជាន់និងមនុស្សខ្ញុំគេ ដែលខ្មែរយើងទម្លាប់ហៅថា . ”ម្ចាស់និងខ្ញុំ”...

 • Épître aux leaders de l'opposition

  21 mai 2012 ( #Réflexions et débats )

  Nous le savions que depuis la nuit des temps la force du mal avait triomphé sur celle du bien au pays des Khmers. Après l’intervention de l’ONU en 1991, la démocratie, ouverte aux autres mains, tutélaire, douteux mais incontournable, nommé « alliance...

 • Les prochains scrutins au Cambodge

  09 mai 2012 ( #Réflexions et débats )

  Les prochains scrutins au Cambodge Pour qu’un scrutin politique soit valable, il faut trois conditions absolues : premièrement, que le vote soit libre ; deuxièmement, que le vote soit éclairé ; troisième, que le chiffre soit sincère. Je n’ai rien inventé...

 • ខ្មោចស្លាប់ហើយ”ក្ត”នៅតែខឹង

  31 août 2012 ( #Réflexions et débats )

  រាជបល្ង័ង្កជាមរណៈខ្មែរ ទំព័រអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយ ខ្មោចស្លាប់ហើយ”ក្ត”នៅតែខឹង អត្ថបទនេះចុះផ្សាយក្នុងព្រឹត្តប័ត្រ”មូលខ្មែរ”,លេខ១៦៤,ខែតុលាឆ្នាំ១៩៩៨,ក្នុងទំព័រ,វិចារណកថា។ ទ្រង់រ៉ាណារិទ្ធ,អ្នកចាញ់មិនចេះចប់ យើងស្មានតែស្តេចស៊ីហនុសោះខ្សល់,ដោយឃើញស្តេចនេះ,ដេកសម្ងំស្ងៀមនៅសៀមរាប,ដោយគ្មានឃើញចូលលាយ...

 • La victoire des communautés au Srok Khmer

  23 mai 2012 ( #Réflexions et débats )

  Il y en a beaucoup dans la société khmère d’aujourd’hui. Et nous assistons à la victoire de la communauté sur la société. Peut-être les Khmers sont en train de vivre, sans le savoir la fin de la société khmère dont ils étaient, depuis la nuit des temps,...

 • បញ្ញាខ្មែរក្នុងគំនិតការពារជាតិ

  19 juin 2012 ( #Réflexions et débats )

  បញ្ញាខ្មែរក្នុងគំនិតការពារជាតិ តើបញ្ញាខ្មែរក្នុងគំនិតការពារជាតិ អាចគិតនៅត្រឹមបានតែជេរ យួនសៀម?,ឬនឹងអាចគិតនៅត្រឹមតែបាននំាគ្នា គិតប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេ? ច្រើនសតវត្សមកហើយ យើងបានឮសូរបុព្វជនខ្មែរនិយាយជានិច្ចថាប្រយ័ត្នចាញ់បោក យួនសៀម។ វេរគំនិតការ ពារមុន ជាចីរកាលនេះ,...

 • Les perdants

  04 juin 2012 ( #Réflexions et débats )

  Cet épithète est injurieuse, mais comment puissé-je trouver un autre mot pour qualifier les perdants prévisibles de ces élections ? Après avoir obtenu des résultats honteux, ces rêveurs entamaient comme d'habitude l'hymne de contestation : " Nous sommes...

 • យុទ្ធសាស្រ្តនិងកលយុទ្ធនយោបាយក្រុមអ្នកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ន

  28 juillet 2012 ( #Réflexions et débats )

  គួរលើកមកពិចារណាដែរ យុទ្ធសាស្រ្តនិងកលយុទ្ធនយោបាយក្រុមអ្នកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ន អ្វីជាយុទ្ធសាស្រ្តនយោបាយ ? យុទ្ធសាស្រ្តជាផែនការដ៏យូរអង្វែង,ជាការប្រយុទ្ធ,គឺការប្រកាន់ទិសដៅរបស់ចលនានយោបាយប្រាកដ,ក្នុងមួយដំណាក់ ការនៃយុទ្ធការនយោបាយ,ការតាក់តែងគម្រោងការត្រឹមត្រូវនៃការរៀបចំកម្លាំងនយោបាយ,ធ្វើការការប្រយុទ្ធដើម្បី...

 • សង្គ្រោះអ្នកណា?

  26 août 2012 ( #Réflexions et débats )

  ទោសប្រហារក្នុងរបបស្តេចស៊ីហនុ គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ សង្គ្រោះអ្នកណា? ថ្មីៗនេះយើងសង្កេតឃើញអ្នកតំណាងរាស្រ្ត,ជាមន្រ្តីធំៗក្នុងថ្នាក់ដឹងនាំ,គណបក្សសមរង្ស៊ី,មានលោកស្រី,មូ.សុខ.ហួរ, លោក,គង់.គាំ,សុន.ឆ័យ,នាំគ្នាស្នើសូមចូលជួបជាក្រៅផ្លូវការ,លោក,ជា.ស៊ីម,ប្រធានគណបក្សកាន់អំណាច,និង...

 • អកុសលខ្មែរ

  02 août 2012 ( #Réflexions et débats )

  គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ អកុសលខ្មែរ ចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិ ជាចលនាប្រឆាំងក្នុងប្រព័ន្ធ ចាប់ផ្តើមធ្វើការពិចារណាអំពីកលយុទ្ធមួយដែលមាន ប្រធានពីរសំរាប់លើកមកសិក្សា៖ ១ ស្នើឲសហគមន៏អន្តរជាតិធ្វើគំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឲកែទម្រង់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត...

 • ពហិការការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរ

  15 juillet 2012 ( #Réflexions et débats )

  Le Prince Sirik Matak et mon père (1970) គួរលើកមកពិចារណាដែរ ពហិការ ការបោះឆ្នោត នៅស្រុកខ្មែរ អ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរមួយចំនួន យល់ឃើញថា ពហិការ ការបោះឆ្នោត នែគណបក្សប្រឆំាង គ្មានប្រសិទ្ធិភាពសំរាប់ ប្រឆំាងនិងគណបក្សកាន់អំណាច ព្រោះគេមានយុទ្ធសាស្រ្តរួចស្រេច សំរាប់ទប់ស្កាត់វិធានការនេះ...

 • លោកហ៊ុនសែន ក្នុងបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរ

  16 août 2012 ( #Réflexions et débats )

  គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ លោកហ៊ុនសែន ក្នុងបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរ ជាបឋម,យើងគ្រាន់តែចង់បញ្ចាក់ភ្លាមថា,សម្តេចស៊ីហនុ,និងលោកហ៊ុនសែន,ក្នុងរឿងព្រំដែនគឺដូចជា”បួននិងមួយ ដំប”តែប៉ុណ្ណោះ។ហេតុនេះឯងបានជារបបរាជានិយមសក្តិភូមិ,និងរបបរណបយួនបច្ចុប្បន្ន,ធ្វើសហការគ្នាល្អណាស់លើ ក្បាលរាស្ត្រដែល...

 • គំនិត១៧កក្កដា២០១២

  21 juillet 2012 ( #Réflexions et débats )

  គួរលើកមកពិចារណាដែរ គំនិត១៧កក្តដា២០១២ តាមការតាមដានរបស់យើង យើងមើលឃើញគំនិត១៧កក្តដាដូច្នោះ ៖ រួបរួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាល បច្ចុប្បន្ន តាមរបៀបអហិង្សា ដើយយកការបោះឆ្នោតជាសេរី ត្រឹមត្រូវ នឹងយុត្តិធម៏ ជាយុទ្ធវិធី ។ ក្នុងគំនិតរួបរួមនេះជាឧត្តមគំនិតពិតសំរាប់ជាតិខ្មែរនាបច្ចុប្បន្ននេះ...

 • A qui profite cette guerre ?

  03 octobre 2012 ( #Editorial Moulkhmer )

  Éditorial MOULKHMER Moulkhmer n° 124, février 1991 Proverbe : Apporter des fagots pour éteindre un incendie. À qui profite cette guerre civile ? Comme on pouvait s'y attendre, le conflit du Golfe à complètement occulté le problème cambodgien dont les...

 • លិខិតចំហរជូនចំពោះឯកឧត្តមសមរង្ស៊ី

  01 septembre 2012 ( #Réflexions et débats )

  គួរលើកមកពិចារណារដែរ លិខិតចំហរជូនចំពោះឯកឧត្តមសមរង្ស៊ី សេចក្តីក្លាហានរបស់ឯកឧត្តម(?)មិនមែនថិននៅលើការវិលត្រឡប់ចូលស្រុក,ដើម្បីចូលគុកព្រៃស,របស់ពួកអាយ៉ង យួននោះឡើយ.ការរើសយកវិធីធ្វើ” ហារ៉ាគីរី ”នេះជា”វិកាល”មួយក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះ,ជាពលីកម្មឥតប្រយោជ ន៏,ព្រោះរបបអាយ៉ងយួននេះ,វាគ្មានតម្លៃអ្វីជាមនុស្សអោយឯកឧត្តម(?),ដែលនៅមានធាតុជាមនុស្ស,ទៅចូលក្នុង...

 • ពួកតិរច្ជាន

  02 octobre 2012 ( #ពិភាក្សានយោបាយ )

  ប្រតិកម្មរហ័ស ពួកតិរច្ជាន “កើតបានជាមនុស្សហើយ,គួររក្សាឋានៈរបស់មនុស្សឲគង់នៅ,កុំឲឋានៈនោះធ្លាក់ទៅនៅស្មើគ្នានឹងឋានៈរបស់ តិរច្ជាន ”.នេះជាសំដីរបស់សម្តេចព្រះពោធិវង្សហួត-តាត,អតីតសម្តេចសង្សគណធម្មយុត្តិ។ ហ៊ុនសែន,និងចៅក្រមកាន់ទោសលោកម៉មសាណង់ដូ,ដាក់ពន្ធនាគារ២០ឆ្នាំ,ជាមនុស្សឬជាតិរច្ជាន?...

 • សាកល្បងសិក្សាអំពីកុម្មុយនិស្តឥណ្ឌូចិន

  25 juillet 2012 ( #Réflexions et débats )

  Essai sur les communistes indochinois Drapeau de la République Khmère (1970-1975) ជាពន្លឺនយោបាយសំរាប់យុវជនខ្មែរដែលកំពុងរស់ក្នុងអន្ធភាពកុម្មុយនិស្តអាស៊ី សាកល្បងសិក្សាអំពីកុម្មុយនិស្តឥណ្ឌូចិន (បោះពុម្ពផ្សាយពីសាលាសង្គ្រាមនយោបាយនៃសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរខែមិថុនាឆ្នំា១៩៧៣)...

 • ស៊ីហនុជាបីតាជាតិបែបណា?

  23 août 2012 ( #Réflexions et débats )

  ត្រូវតែដឹង ស៊ីហនុជាបីតាជាតិបែបណា ? អារម្ភកថា អត្ថបទនេះសរសេរជាភាសាបារាំងក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៧៩ដោយខ្មែរ”អ្នកវឌ្ឍននិយម”មួយក្រុម,ស្រឡាញ់របបលទ្ធិប្រជា ធិបតេយ្យសេរី,និងរបបសាធារណរដ្ឋ,ដើម្បីទុកជាឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រសំរាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអោយបានដឹងឮ អំពីធាតុពិតរបស់ស្តេចស៊ីហនុ,ដែលជាបីតាជាតិក្លែងក្លាយចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងអំពើ”សម្លាប់មហាជនខ្មែរ”...

 • ករណីចាប់ខ្លួនលោកម៉មសាណង់ដូ

  17 juillet 2012 ( #Réflexions et débats )

  Le Général Saukam Khoy et mon père គួរលើកមកពិចារណាដែរ ករណីចាប់ខ្លួន លោក ម៉មសាណង់ដូ អវីដែលអាចកើតបាននឹងកើតឡើងពិតក្នុងរបបផ្តាច់ការនៅស្រុកខ្មែរ។ករណីចាប់ខ្លួនលោក ម៉មសាណង់ដូអាច ប្រមាណ យូរមកហើយ សំរាប់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរ គេគ្រាន់តែចំាមើលពេលវេលា...

 • Et maintenant ?...

  23 octobre 2012 ( #Editorial Moulkhmer )

  Éditorial MOULKHMER Moulkhmer n° 126 , juin 1991 Et maintenant ?... On a assisté, pendant la première quinzaine de Juin, à toute une série d’évènement assez surprenant, déconcertant même, en ce qui concerne l’évolution du problème cambodgien. Le point...

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Présentation

 • : Le blog de Sangha OP
 • : រូបថតកាលជានិសិត្ស នៅសាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ -មហាវិទ្យាល័យ អក្សរសាស្ត្រ និង មនុស្សសាស្ត្រ (ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ) - ទស្សវត្សរ៏ ៧០
 • Contact

Recherche

Liens