Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
21 septembre 2013 6 21 /09 /septembre /2013 06:22

 

DSC05407 គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ

 

 

ឈ្នះដូចគ្នា?

 

ក្នុងឆ្នាំ២០០៦សមរង្ស៊ីអាចវឹលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញ(១)ដោយបានទទួលការអនុគ្រោះពីស្តេចសីហមុនី,នៅពេលដែល

គាត់បានភាសខ្លួនទៅនៅបរទេស,ក្នុងរយៈពេលនោះគាត់តែងតែបាននិយាយជានិច្ចថាគាត់អាចរកដំណោះស្រាយ

ជាមួយហ៊ុនសែនបានដោយយករូបមន្ត”គ្មានអ្នកច្នេះគ្មានអ្នចាញ់”មកធ្វើជាមូលដ្ឋានសំរាប់ធ្វើសម្បទាន,តែក្នុងរូប

មន្តនោះសមរង្ស៊ីមិនបានគិតថាមានអ្នកចាញ់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកបន្តរស់នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការរហូតមក

ដល់សព្វថ្ងៃនេះ(។)បច្ចុប្បន្ននេះសមរង្ស៊ីកំពុងបង្កើតរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសំរាប់ធ្វើសម្បទានជាមួយហ៊ុនសែនគឺ

”ឈ្នះដូចគ្នា”,តែក្នុងរូបមន្តនេះសមរង្ស៊ីធ្វើជាភ្លេចឬក៏ជាមនុស្សភ្លើថាគាត់កំពុងទទួលស្គាល់ដោយតុណ្ហីភាព

(tacitement)ការលួចឆ្នោតរបស់ហ៊ុនសែនជាជ័យជំនះមួយស្មើនឹងជ័យជំនះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ(។)តើដូចម្តេចនឹងអាច

និយាយពីការរកយុត្តិធម៍ជូនម្ចាស់ឆ្នោតកើតក្នុងរូបមន្តបែបទុកចោរជាអ្នកឈ្នះនះមួយដែរ(?)គេដឹងថាបើនិយាយពី

យុត្តិធម៍គឺត្រូវមានជនរងគ្រោះនិងពិរុទ្ធិកជន(coupable),តែបើរកយុត្តិធម៍ដោយមិនបានរកឃើញថាតើនរណាជាអ្នក

រងគ្រោះហើយនរណាជាអ្នកធ្វើខុស,តើគេអាចទុកជាយុត្តិធម៍បានដែរឫទេ(?)សមរង្ស៊ីមានមោទនភាពឃើញបាតុករ

ប្រកាន់យកវប្បធម៍អហឹង្សាក្នុងការសំដែងការឈឺចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអំពើវិសមធម៍ហើយធ្វើការតវ៉ាឲរកយុត្តិធម៍,

ដូច្នេះឯងសមរង្ស៊ីក្នុងឋានៈខ្លួនជាមេដឹកនាំដ៏មានស្នេហ៏(២)នៃប្រជាកោលាហល(៣)ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវមានកាតព្វ

កិច្ចបំបាត់ចោលឲបាននូវវប្បធម៍និទ្ទណ្ឌភាព(impunité)ដែលជាសត្រូវទី១របស់យុត្តិធម៍(។)ម្យ៉ាងមួយទៀតត្រូវសមរង្ស៊ី

ដឹកឲច្បាស់ថាកម្លាំងនយោបាយរបស់ខ្លួនកើតចេញពីកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋ,មិនមែនព្រះមហាក្សត្យជាអ្នកប្រគល់

ឲនោះឡើយ,ដូច្នេះបើសមរង្សីយកកម្លាំងប្រជាមានិតនេះមកធ្វើជាអាវុធប្រឆាំងនិងរំលំរបបផ្តាច់ការអាយ៉ងយួន

កុម្មុយនិស្តតាមវិធីអហឹង្សា,ហ៊ានដើរមុខជាអ្នកដឹកនាំឧជុ(៤)ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋ,គឺ

សមរង្ស៊ីកំពុងបំពេញបេសកកម្មថ្លៃថ្នូរនិងអគ្ឃ(précieux)ណាស់ដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរ,តែបើសមរង្ស៊ីយល់ច្រឡំដើរតាម

អនុទេ្ទសឬបរមោវាទ(៥)ព្រះមហាក្សត្យដែលព្រះអង្គមិនដែលមានវិរិយោភាព(courage)ហ៊ានការពារយុត្តិធម៍ជូន

ប្រជាពលរដ្ឋគឺសមរង្ស៊ីកំពុងហុចដងដាវទៅឲហ៊ុនសែនធ្វើពិឃាដខ្លួនគាត់ហើយទុកស្រោមដាវកាន់លំអរសពខ្លួនតែ

ប៉ុណ្ណោះ(។)នៅចំពោះមុខអំណាចផ្តាច់ការមានតែកម្លាំងប្រជាមានិតទេដែលអាចប្រឈរមុខតទល់នឹងអំណាចចង្រៃ

នេះបាន,ហើយកម្លាំងនេះកំពុងកើតឡើងជាសយម្ភូត(៦)គ្មានបរមីព្រះមហាក្សត្យឯណាមកចាប់ភពក្នុងកម្លាំងនេះ

ឡើយ,ដូច្នេះត្រូវសមរង្ស៊ីក្តី,កិមសុខាក្តីយល់ដឹងឲច្បាស់ថាកម្លាំងនេះនៅតែមានបន្តជានិច្ចទោះបីមានឬអត់អស់លោក

ជាអ្នកដើរមុខក៏ដោយ។

រូបមន្តថ្មី”ឈ្នះដូចគ្នា”របស់សមរង្ស៊ីជាបាបចិត្ត(tentation)មួយចង់លួចអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រើសំរាប់រក

ប្រយោជន៏ក្រុមបក្សមួយតែប៉ុណ្ណោះ,ហេតុនេះឯងប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវធ្វេសឲនរណាមួយអាចលួចអំណាចរបស់ខ្លួន

ឲបាននោះឡើយ(។)វប្បធម៍ដែលខ្មែរយើងត្រូវបោះបង់ចោលមិនត្រឹមតែវប្បធម៍ហឹង្សា,និទ្ទណ្ឌភាពតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ,

គឺខ្មែរយើងត្រូវនាំគ្នាបោះបង់ចោលវប្បធម៍ជឿផ្កាប់មុខសំដីអ្នកដឹកនាំ,គឺត្រូវនាំគ្នាតាមដានសកម្មភាពពួកគាត់

ឲច្បាស់លាស់ថាតើពួកគាត់ធ្វើដូចគាត់និយាយហើយវាស្របនឹងគោលបំណងដើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឫទេ(។)មកដល់

ថ្ងៃនេះសមរង្ស៊ីនិងកិមសុខាបានប្រកាសជាថ្មីថាគណបក្សគាត់មិនចូលរួមសម័យប្រជុំទី១នៃរដ្ឋសភាដើម្បីឲវាអាចមាន

សុពលភាពអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយដើម្បីឲហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាចផ្តាច់ការបំរើប្រយោជន៏ចិនយួន

កុម្មុយនិស្តតទៅមុខទៀត,ដូច្នេះខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតទាំងពួងត្រូវនាំគ្នាកត់សំគាល់ជាផ្លូវការនៃការប្រកាសជាវិជ្ជាមាន

នេះដែលជាជំហានតស៊ូមួយដើរទៅរកការរកយុត្តិធម៍,ហើយត្រូវនាំគ្នាបន្តសកម្មភាពតវ៉ាជានិច្ចហើយតាមដានសកម្ម

ភាពគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងដើរតួជាតំណាងរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតលុះត្រាតែអាច

រកយុត្តិធម៍ជូនម្ចាស់ឆ្នោតឲបានដាច់ខាត(។)បើរកយុត្តិធម៍នេះឃើញគឺវាពិតជាព្យុះបក់រំលំរបបផ្តាច់ការអាយ៉ងយួនជា

ពុំខាន៕

 

​១ភាសខ្លួនទៅនៅបរទេសចាប់ពីថ្ងៃទី៣កុម្ភៈក្រោយពីរដ្ឋសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធិ,ថ្ងៃទី២២ធ្នូរ២០០៥សមរង្សីបានត្រូវតុលាការ

អាយ៉ងហ៊ុនសែនផ្តន់ទោសតាមទុដ្ឋភាពឲជាប់ពន្ធនាគារ១៨ខែពីបទការបង្ខូចកេរ៌្តគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

មេដឹកនាំដ៏មានស្នេហ៏=Leader charismatique

ប្រជាកោលាហល=Agitation populaire

ឧជុ=Droit, sincère, loyal, honnête(ស្មោះត្រង់)។

បរមោវាទ=Excellent conseil(ឪវាទ)។

សយម្ភូត=ដែលប្រព្រឹត្តដោយខ្លួនឯង,spontané

Partager cet article
Repost0
17 septembre 2013 2 17 /09 /septembre /2013 10:19

 

DSC05407 ប្រតិកម្មរហ័ស

 

ឆ្កែឬវីរបុរស?

 

សន្ទិដ្ឋភាព(១)បីចំណុចរវាងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណបក្សប្រជាជនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទុកជាចោរលួច

ឆ្នោតនឹងលួចជាតិគឺវាគ្មានឆ្លើយឲចំនូវអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងស្វែងរកគឺការដូរអំណាចផ្តាច់ការបច្ចុប្បន្នដែល

ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានសំដែងឆន្ទៈច្បាស់លាស់រួចមកហើយតាមពាក្យស្លោក”ដូរឬមិនដូរ?ដូរ”។

សមរង្ស៊ីនឹងកឹមសុខាកំពុងបោកប្រាស់រាស្ត្រធ្វើជាឆ្កែបំរើហ៊ុនសែនឲមេចោរនេះទាញចូលទ្រុងធ្វើភ្នែកឡេកឡង់ដូច

ឆ្កែឆ្កួចដែលគេនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលនៅថ្ងៃមុខជាពុំខាន(។)ដូចខ្ញុំធ្លាប់សរសេររួចមកហើយថាមិនយូរមិនឆាប់

សមរង្ស៊ីដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្លែងក្លាយ,ហើយកិមសុខាដែលមានកំណើតនយោបាយចេញពីប្រព័ន្ធកុម្មុយ

និស្តយួន,ច្បាស់ជានាំគ្នាក្បត់រាស្ត្រយកកឲហ៊ុនសែនយកអន្ទាក់រាជានិយមទាក់កបញ្ចូលដាក់ចូលក្នុងទ្រុងកុម្មុយនិស្ត

ជាពុំខាន។

យើងឃើញថាប៉ុន្មានសប្តាហនេះបុគ្គលសមរង្ស៊ីគាត់មានរស្មីដែលកើតចេញពីអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកប្រគល់

ជោគវាសនាឲបុគ្គលនេះធ្វើមគ្គុទ្ទេសក៏ដឹកនាំកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរំលំរបបកុម្មយនិស្តអាយ៉ងយួនដើម្បីឯករាជ្យ

ប្រជាជាតិនិងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ,បែរជាទៅធ្វើជាឆ្កែស្តេចដែលជាឆ្កែរបស់ហ៊ុនសែនដែលជាឆ្កែរបស់យួន

កុម្មយនិស្ត,នាំគ្នាធ្វើឆ្កែបន្តៗគ្នាដែលមានម្ចាស់ចិនយួន,តើទង្វើកក្រោះដែលសមរង្ស៊ីកំពុងក្បត់រាស្ត្រនេះមិនមែនជា

អំពើក្បត់ជាតិនោះទេ(?)ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរលើកតាំងឲសមរង្ស៊ីធ្វើជាសិង្ហ,បែរជាទៅធ្វើឆ្កែដើម្បីទទួលបាន

កំទេចអំណាចដែលហ៊ុនសែនវាបោះឲស៊ីដូចសត្វអត់ស៊ីយូរមកហើយ,មិនតែប៉ុណ្ណោះសមរង្ស៊ីនិងកិមសុខានាំគ្នាលើក

ស្តេចដាក់លើកញ្ចោង(palanquin)ទើបអាចមានសិទ្ធិចូលធ្វើសវនាការជាមួយហ៊ុនសែនតាមការកោះហៅដោយគគ្រឺត

ពីជនផ្តាចការនេះ។

សូមសមរង្ស៊ីនិងកិមសុខាចាំឲច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកចង់បានគឺដូរអំណាចផ្តាច់ការសំរាប់អាណត្តិទី៥

នេះ,មិនមែនដូរគ.ជ.ប.សំរាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី៦ហើយទុកឲហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាច៥ឆ្នាំបន្តទៅទៀតនោះ

ឡើយ(។)ដូចយិមសុវណ្ណ,មន្រ្តីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ,ស្រែកគឃរថាយើងឈ្នះហើយព្រោះហ៊ុនសែនសុខចិត្តឲកែទម្រង់គ.

ជ.ប.សំរាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខ,ការនេះមានន័យថាការរកយុត្តិធម៍រឿងហ៊ុនសែនលួចឆ្នោតថ្មីៗនេះត្រូវនាំគ្នាបំភ្លេច

ចោលនាំគ្នាធ្វើសហការដើម្បីឲស្តេចសីហមុនីបានសុខ,ឲហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាចផ្ថាច់ការ,ឲយិមសុវណ្ណនិងអ្នកជាប់

ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំនួន៥៥នាក់ទទួលបំណាច់បុណ្យស័ក្តិរាប់ពាន់ដូឡាអាមេរិកដែល

សមរង្ស៊ីខ្លួនឯងរិៈគន់ថាសមាជិកគ.ជ.ប.មានបៀវត្សមួយខែៗរាប់ពាន់ដូឡាដើម្បីបំរើហ៊ុនសែនក្នុងអំពើលួចឆ្នោត

ប្រជាពលរដ្ឋ,ឲសមរង្ស៊ីបានទទួលងារជាសម្តេចដែលជារង្វាន់ស្តេចអរគុណគាត់ដែលជាអ្នករក្សាសេចក្តីសុខរាជបល័្លង្ក

ទី២បន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនជាពិសេសឲចិនយួនកុម្មុយនិស្តនៅបន្តត្រួតត្រាហើយផ្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិ។

បើសមរង្ស៊ីចោលប្រជាពលរដ្ឋទៅស្រវាចាប់ស្រមោលកំទេចអំណាចគឺគាត់ពិតជាឆ្កែបំរើហ៊ុនសែននិងស្តេចហើយ

ក្លាយជាសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ,តែបើគាត់បន្តការការពារយុត្តិធម៍ជូនដល់ម្ចាស់ឆ្នោតគឺពិតជាវិរបុរសដ៏គឃ្លើន

(audacieux)ដែលកម្ររកមានណាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិខ្មែរ(។)តែរឿងក្បត់ជាតិជារឿងមនសិការៈរបស់សមរង្ស៊ីផ្ទាល់

រឿងដែលសំខាន់គឺតើប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តបន្តចាញ់បោកឆ្កែបែបសមរង្ស៊ីដែរឬទេ(?)បើបងប្អូននូវតែសុខចិត្តចាញ់

បោកឆ្កែសមរង្ស៊ីនិងកិមសុខា,គឺបងប្អូនទេជាមនុស្សអគុណភាព(២)មិនអាចរំដោះខ្លួនចេញពីនឹមរបបផ្តាច់ការ

អាយ៉ងយួនដោយសុខចិត្តរំលាយអំណាចខ្លួនចោលនៅចំពោះមុខរបបផ្តាច់ការដែលកំពុងរកខ្សល់សំរាប់ដក

ដង្ហើមស្ទើរតែពុំបាន(។)បងប្អូនខ្មែរត្រូវចាំបាច់បន្តការតស៊ូអហឹង្សាដោយខ្ជាប់ខ្ជួនដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះ។

កម្លាំងអហឹង្សារបស់បងប្អូនសព្វថ្ងៃគឺដូចទឹកជំនន់នាំយកទៅនូវអ្វីៗដែលជាកំអែលដែលមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរ,មាន

របបរាជានិយមកញ្ញាស់អាយ៉ងយួន,របបផ្តាច់ការលួចជាតិនិងលួចសន្លឹកឆ្នោត,និងអាណានិគមយួននៅស្រុកខ្មែរ(។)អ្វី

ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងទាមទារជាបំណងគត់មត់(vertueux)មួយសំរាប់អានាគតរុងរឿងនៃប្រជាជាតិខ្មែរ,ដូច្នេះ

ការបន្តការតស៊ូរនេះជាកាតព្ធកិច្ចសំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។

ដើរតាមគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដូចជាហ្វូងគោដើរចូលទំសត្ថឃាត(abattoir)ដូច្នេះឯង(។)បងប្អូនខ្មែរជាម្ចាស់

អំណាចជាម្ចាស់ឆ្នោត,ដូច្នេះសមរង្ស៊ីនិងកិមសុខា,ដែលមានខរាពាធ(៣)សតិ,គ្មានអំណាចអ្វីធ្វើការសម្រេចនូវអ្វី

ដែលខុសពីឆន្ទៈរបស់បងប្អូននោះឡើយ,ហើយអ្វីដែលកើតឡើងខុសពីគោលបំណងរបស់បងប្អូនត្រូវបងប្អូនទុកវាជា

អំពើចោរកម្មលួចកកេបកកាប(rapidement)ជ័យជំនះរបស់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត។

 

 

 

 

 

 

(១)សន្ទិដ្ឋភាព=ការព្រមព្រៀងគ្នា។

ចំណុចបីមានៈរក្សាអំពើអហឹង្សា,ការកែទម្រង់គ.ជ.បសំរាប់បោះឆ្នោតខាងមុខនិងការបន្តចរចារ។

(២)អគុណភាព=Dépourvu de qualité

(៣)ខរាពាធ=Maladie qui empire

Partager cet article
Repost0
10 septembre 2013 2 10 /09 /septembre /2013 13:32

 

DSC00031 គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ

 

 

ស្តេចសីហមុនីជាមហាក្សត្យខ្មែរបែបណា?

 

មហាក្សត្យជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិ,តែបើព្រះអង្គធ្វើជាអធិបតីក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១របស់រដ្ឋសភាសំរាប់នីតិ

កាលទី៥នាពេលខាងមុខនេះ,ដែលនៅក្នុងពេលប្រជុំនោះមានចំនួនតំណាងរាស្ត្រតែ៦៨នាក់របស់គណបក្សប្រជា

ជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមចំនួនតំណាងរាស្ត្រ១២៣នាក់,ហើយច្បាប់តម្រូវឲមានយ៉ាងតិចណាស់១២០នាក់ចូលប្រជុំ

ដើម្បីឲរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនេះមានសុពលភាព,តើខ្មែរយើងអាចចាត់ទុកមហាក្សត្យបែបនេះជានិមិត្តរូបនៃឯកភាព

ខ្មែរបានដែរឬទេ?

រដ្ឋសភាដែលមានជើងវៀចបែបនេះ,មិនអាចចាត់ទុកជារដ្ឋសភាជាតិបាននោះ,ទោះបីហ៊ុនសែន,តាមសម្លេង

ឈាងវុនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញថ្មីរបស់ហ៊ុនសែន,ខំនិយាយពន្យល់ថាគ្មានច្បាប់ឯណាកំរិតអង្គប្រជុំ(quorum)សំរាប់បើក

សម័យប្រជុំលើកទី១របស់រដ្ឋសភាដើម្បីឲរដ្ឋសភានោះមានសុពលភាពនោះឡើយ,តែនៅក្នុងសេចក្តីពន្យល់នេះ,

ឈាងវុននិយាយជាន់កែងឯងថា,មានតែ៦២នាក់,ដែលជាចំនួនភាគច្រើនដាច់ខាន,វាគ្រប់គ្រាន់សំរាប់បើកសម័យ

ប្រជុំបានហើយ(។)ខ្ញុំសួរថា,តើឈាងវុនទៅរកឃើញក្នុងច្បាប់ឯណាថាចំនួន៦២ជាចំនួនគ្រប់គ្រាន់,ហើយថាចំនួន

១២០វាជាចំនួនមិនចាំបាច់(។)បើឈាងវុននៅតែយកចំនួនមករាប់ដដែលដូច្នះ,ចុះហេតុអ្វីក៏មិននិយាយថាមានតែ

ចំនួន២នាក់,ស្តេចសីហមុនីនឹងហ៊ុនសែនចូលប្រជុំក៏រដ្ឋសភាមានសុពលភាពសំរាប់អាណត្តិថ្មីបាន។

ស្តេចសីហមុនី,ព្រះអង្គសរសេរក្នុងសារព្រះអង្គសូមឲខ្មែរគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ,តើព្រះអង្គខ្លួនឯងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬ

ទេ,បើព្រះអង្គ,ក្នុងតួនាទីជាមហាក្សត្យ,សុខចិត្តធ្វើអធិបតីក្នុងការប្រជុំកំពូលមួយដែលបង្ហាញរូបភាពជាក់ស្តែងនូវ

រំហែកនៃឯកភាពជាតិដែលព្រះអង្គជានិមិត្តរូប(។)ការកោះប្រជុំ,ការចូលរួមប្រជុំក្តីរបស់ព្រះអង្គក្នុងរំហែកនៃឯកភាព

ជាតិនេះជាអំពើមួយផ្ទុយពីសីលធម៍ដែលព្រះអង្គជាមហាក្សត្យដែលបានធ្វើសច្ចាធិដ្ឋានការពារយុត្តិធម៍(។)ឈាងវុន

និយាយច្រើនដងក្នុងសន្និសិទសារព័តិមានថ្មីៗនេះថាគណបក្សគាត់ជាអ្នកការពាររាជបល្ល័ង្ក,តែគេមើលឃើញថារបៀប

ការពារដែលគាត់កំពុងធ្វើគឺយកស្តេចជាឧបករណ៏ដើម្បីបំរើប្រយោជន៏បក្សគាត់តែប៉ុណ្ណោះ,ព្រោះបក្សគាត់ត្រូវការស្តេច

កោះហៅប្រជុំទី១នៃរដ្ឋសភាអាណត្តិទី៥ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ,ការពារបែបឲកិត្យានុភាពស្តេចធ្លាក់ក្នុងទឹក

លាមកបែបនេះ,គេមិនហៅថាការពារទេ,គេហៅថាប្រើស្តេចដាច់ថ្លៃ(។)កុំឲហ៊ុនសែនភ័យបារម្ភថាអាចមានខ្មែរណាម្នាក់

គេរំលាយរាជបល្លង្កដែលខ្លួនឯងប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកប្រត្យាស្ថាបនាដោយឥតបានធ្វើប្រជាមតិនោះឡើយ,បើពេលណា

មានក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីណាមួយគេមានលទ្ធភាពអាចសម្រេចការដូររបបរាជានិយមបាន,គឺពិតជាគេធ្វើ

ប្រជាមតិព្រោះគេទុករាស្ត្រជាម្ចាស់អំណាចមិនដូចហ៊ុនសែនបង្កើតរាជានិយមខ្មែរទី២ដោយសារខ្ជិលជជែកគ្នាច្រើន

ជាមួយគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ីប៉ិច,សំដីបែបនេះទី១គឺហ៊ុនសែនមិនឲតម្លៃដល់របបរាជានិយមដែលខ្លួនប្រកាសថាខ្លួនជា

អ្នកការពារ,ទី២គឺបង្ហាញថារាជបល្ល័ង្កបច្ចុប្បន្នគ្មានមូលដ្ឋានចេញពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយ(។)ហ៊ុនសែនថែរក្សា

ស្តេចគឺដូចគាត់ថែរក្សាក្របីដើម្បីគាត់ទុកប្រើជារាងរាល់ថ្ងៃនោះឯង។

ស្តេចសីហមុនីមិនអាចយល់ដឹងអំពីករណីយកិច្ចនៃមហាក្សត្របាន,ព្រោះព្រះអង្គមិនមែនជាមហាក្សត្យពិតប្រាកដ,

ព្រះអង្គគ្រាន់ជាឧបរាជរបស់ប្រទេសចិនយួនកុម្មុយនិស្តដែលគេឲនៅចាំផ្ទះខ្មែរដែលមានហ៊ុនសែនជាចៅហ្វាយ

ត្រួតត្រាពីលើ,ដូច្នេះបើចិនយួនគេបង្គាប់ឲធ្វើអ្វី,ខ្លួនត្រូវតែអនុវត្តឲបានត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញាគេ,បើពុំដូច្នោះទេ,គេឲ

ហ៊ុនសែនព្រុសកំហែងជាពុំខាន,ដូចយ៉ាងការកោះប្រជុំទី១នៃរដ្ឋសភាមានជើងវៀចសំរាប់នីតិកាលទី៥នោះឯង(។)

គ្មានខ្មែរណាគេចង់មើលងាយស្តេចអ្វីនោះឡើយ,មានតែចិនយួនកុម្មុយនិស្តនិងខ្មែរហ៊ុនសែនទេដែលមើលងាយ

ស្តេច,ព្រោះពូកគេទុកស្តេចសីហមុនីដូចបាវបំរើឲពាក់ឯកសណ្ឋានមានទាំងមកុដនៅលើក្បាល,ធ្វើការបំរើគេក្នុង

គេហដ្ឋានដើម្បីកុំឲភ្ញៀវចូលផ្ទះគេមើលច្រឡំ”ឈ្នួលនឹងម្ចាស់”អ្នកពាក់ដួននឹងអាវចិនជាម្ចាស់,អ្នកពាក់មកុដជា

ឈ្នួល(។)រឿងស្តេចសីហមុនីចង់ធ្វើឈ្នួលចិនយួនកុម្មុយនិស្តជារឿងឯកជន,តែដោយសារស្តេចអង្គនេះតាំងខ្លួន

ជាស្តេចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ,ដូច្នេះរឿងគាត់ស៊ីឈ្នួលបំរើចិនយួនដាច់ថ្លៃជារឿងអាស្រូវមួយដល់ជាតិខ្មែរ,ដូច្នេះបើព្រះ

អង្គនៅតែចចេសចង់ស៊ីឈ្នួលចិនយួនដាច់ថ្លៃ,ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទុកព្រះអង្គជាស្តេចខ្មែរបាននោះឡើយ។

គួរព្រះអង្គគិតពិចារណាទៅចុះថាតើបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គជាមហាក្សត្យខ្មែរបែបណា?

 

 

Partager cet article
Repost0
6 septembre 2013 5 06 /09 /septembre /2013 15:35

 

DSC05407 គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ

 

 

៦០នឹង៦៣ពិតជាយុត្តិធម៍ឫ?

 

នៅស្រុកខ្មែរ,ហ៊ុនសែនថាមានការជឿនលឿន,តែគេសង្កេតឃើញថាទោះបីមានការជឿនលឿនបច្ចេកទេសគ្រប់

វិស័យសំរាប់សម្រួលការរស់នៅដល់មនុស្សក្នុងលោកនេះក៏ដោយ,តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបំផុតក៏ដូចប្រជា

ពលរដ្ឋប្រទេសដ៏ទៃទៀតមួយចំនួនដែលគេទុកជាប្រទេសក្រ,មិនទាន់មានសុខុមាលភាពក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្លួន

នៅឡើយ(។)អត្រានៃការលូតលាស់៧%ក្នុងមួយឆ្នាំរបស់ស្រុកខ្មែរគឺគ្រាន់ជាមរិចិតា(mirage)របស់អ្នកក្រក្នុងសង្គម

មួយដែលមានអ្នកទទួលផលនៃការលូតលាស់នេះមានចំនួនតិចបំផុត(ប្រមាណជា១០%)ក្នុងចំនួននេះទៀត,អ្នក

ដែលបានឆ្លៀតបានគឺអាណិកជនយួនដែលបានមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររាប់លាននាក់,អ្នកជំនួញបរទេសជាពិសេស

ជនជាតិចិន,មន្ត្រីខ្មែរពុករលួយនិងអ្នកដឹកនាំគ្រប់ឋានៈ(។)អ្នកទាំងនេះជាអ្នកឆ្លៀតលោភលន់ដែលជាអ្នកបំផ្លាញ

ជាតិខ្មែរឲវិនាសហិនហោចរហ័សណាស់(។)ហេតុនេះឯងនៅស្រុកខ្មែរ,ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនូវ

អកុសលនេះនៅមានពេលវេលាតិចណាស់សំរាប់សង្គ្រោះខ្លួនឯងនិងជាតិខ្មែរផង(។)ពាក្យថា”ទុកពេលវេលាឲពេល

វេលាជាអ្នកដោះស្រាយ”ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងពិតប្រកដណាស់ដូចយ៉ាងការទុកឲហ៊ុនសែន

និងគណបក្សប្រជាជន(គ.ប.ជ)កាន់អំណាចដឹកនាំជាតិមួយអាណត្តិទៀតទោះបីមានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ(គ.ស.ជ)

ជាគណបក្សប្រឆាំងដាច់ខាតក្តី,ឬជាគណបក្សចូលរួមដឹកនាំជាតិជាមួយហ៊ុនសែនក្តី(។)ចំនួនអាសនៈ៦៨នឹង៥៥ឬ

៦០នឹង៦៣វាគ្មានអ្វីអាចចាត់ទុកជាការភាន់ប្រែ(bouleversement)ដ៏សំខាន់សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយ,បើ

នៅតែមានវត្តមានហ៊ុនសែននិងគ.ប.ជ.ក្នុងប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំ(។)អាសនៈ៦៨នឹង៦០របស់គ.ប.ជ.សុទ្ធជាលទ្ធផល

កើតចេញមកពីការលួចឆ្នោតដែលមានក្នុងការបោះឆ្នោតមួយគ្មានសេរីនិងគ្មានយុត្តិធម៍(។)ក្នុងលទ្ធផលនេះ,វាជា

ការបង្ហាញហួសពីអំពើអយុត្តិធម៍ទៅទៀត,គឺជាការចង្អុលចរិតលក្ខណៈនៃអំពើអាក្រក់មួយដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ

ជាយភូតពុំអាចទទួលយកបាន(។)ដូច្នេះការរកយុត្តិធម៍ដើម្បីគ្រាន់តែរកជ័យជំនះសំរាប់មានអាសនៈ៦០នឹង៦៣គឺ

ជាការរកយុត្តិធម៍ក្នុងគំនិតនិទ្ទណ្ឌភាពដល់គ.ប.ជ.ដែលមានចេតនាសំដែងឲឃើញរួចស្រេចនូវការលួចឆ្នោត,ក្នុង

៦០អាសនៈដែលខ្លួនបានទទួលក៏ដោយ,តាមការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយគ្មានសេរីនឹងគ្មានយុត្តិធម៍(។)ដូច្នេះបើ

គ.ស.ជ.ទទួលអាសនៈ៦៣,ហើយយល់ឃើញថាជាជ័យជំនះរបស់ខ្លួន,ទង្វើនេះគឺពិតជាការរួបរួមជាមួយមនុស្សខូច,គឺ

ជាមួយគ.ប.ជ.ដែលជាអ្នកបញ្ជាឲគ.ជ.ប.លួចឆ្នោតនោះឯង។

ក្នុងចំណុចយុត្តិធម៍នេះត្រូវសមរង្ស៊ីនឹងគឹមសុខាមានសេចក្តីក្លាហានពន្យល់ម្ចាស់ឆ្នោតឲបានក្បោះក្បាយព្រោះអ្វី

ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងប្រឈរមុខសព្វថ្ងៃមិនត្រឹមតែរឿងយុត្តិធម៍តែប៉ុណ្ណោះទេ,គឺជារឿងសីលធម៍,ដែលជាធាតុ

សំខាន់សំរាប់ការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ(។)សមរង្ស៊ីនឹងគឹមសុខាត្រូវមានសមធម៍បើលោកចង់ដើរតួជា

មគ្គទេសក៌ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋដើរតាមផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅយកសុភមង្គលសំរាប់ការរស់នៅនឹងភាពរុងរឿង

នៃប្រជាជាតិខ្មែរ(។)គ្មានអ្វីអយុត្តិធម៍ជាងការរកយុត្តិធម៍ទុកឲចោរឥតមានទាសនោះឡើយ។

ហ៊ុនសែននឹងគណបក្សប្រជាជនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងលួចឆ្នោតព្រោះខ្លួនជាអ្នកលួចឆ្នោត,កុំនាំគ្នានិយាយតាម

ឈាងវុនថាគណបក្សគាត់គ្មានកំហុសអ្វីទេចំពោះកំហុសរបស់គ.ជ.ប.”បើអាណាធ្វើខុសត្រូវតែទទួលខុស”អ្នកច្បាប់

ឈាងវុននេះប្រហែលជាគាត់ចេះច្បាប់យួនកុម្មុយនិស្តច្រើនណាស់,ពេលណាគាត់ពន្យល់ពីច្បាប់ខ្មែរ,ខ្មែរអ្នកស្តាប់មិន

ដែលយល់ទាល់តែសោះ(។)បើនិយាយឲខ្លីស្រួលស្តាប់,អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងលួចឆ្នោតនេះគឺរបបផ្តាច់ការ

បច្ចុប្បន្នតែម្តង,ហេតុនេះឯងហើយការរកយុត្តិធម៍ត្រឹមតែចែកអាសនៈ៦០នឹង៦៣គឺពិតជាទុកពេលវេលាឲហ៊ុន

សែនរកមធ្យោបាយថ្មីសំរាប់សម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ,ហើយឲជនជាតិយួនបន្តនឹងពង្រឹងការបញ្ចូលបន្ថែមជន

ជាតិគេចូលមកស្រុកខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ,ឯចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាចំណាកស្រុកដើម្បីរស់ក្នុងស្ថានភាពជាអ្នកផ្សង

ព្រេងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត។

ការងើបឡើងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នប្រឆាំងហ្នឹងអំណាចផ្តាច់ការនឹងអាណានិគមយួនជាឪកាសចុងក្រោយ

មួយដែលខ្មែរយើងគ្រប់រូបមិនត្រូវធ្វើមិនឲសម្រេចបាននោះឡើយ,អាវុធរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺសំដី,ហ៊ាននិយាយ

ការពិត,មិនមែននៅត្រឹមតែជុំគ្នាពីរម៉ោងអង្គុយធ្វើមនុស្សគដូចសមរង្ស៊ីស្នើឲធ្វើនោះឡើយ(។)បើគ្រាន់តែនិយាយឲ

ខ្លាំងឲហ៊ុនសែននឹងសហគមន៏អន្តរជាតិឮពីការឈឺចិត្តដោយគ្មានអាវុធលាក់ក្នុងខ្លួនជាការបញ្ចេញយោបល់ឬវិវាទ

កម្មតាមរបៀបអហឹង្សាណាស់ហើយ,មិនមែនធ្វើមនុស្សគទើបអាចចាត់ទុកថាជាអំពើអហឹង្សានោះទេ(។)សហគមន៏

អន្តរជាតិគេចាំមើលតើពលរដ្ឋខ្មែរ,លោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ងើបប្រឆាំងហ្នឹងអំណាចផ្តាច់ការបានដែរ

ឬទេ,បើខ្មែរយើងមាន,គេក៏មានច្បាប់អន្តរជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងសំរាប់ការពារខ្មែរយើងចំពោះមុខអំពើព្រៃផ្សៃរបស់

របបផ្តាច់ការមកលើខ្មែរយើងជាពុំខាន(។)ជ័យជំនះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើរបបផ្តាច់ការបច្ចុប្បន្នគឺជាការដឹកនូវកំហុស

ខ្លួនដែលធ្លាប់បានធ្វើពីមុនៗមកជាច្រើន,ហេតុនេះឯងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវទុកឲជ័យជំនះលើកនេះឲប្រែក្លាយ

ជាកំហុសថ្មីមួយទៀតសំរាប់រាប់បញ្ចូលម្តងទៀតក្នុងសតិបរាជ័យរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់តែមានមក(។)កំហុសដែលធ្លាប់

មានគឺការគំទ្រអ្នកដឹកនាំឥតមានគិតពិចារណាឲបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន។

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែធ្វើបាតុកម្មអហឹង្សាជាអចិន្រៃយ៏ដើម្បីរំលំរបបផ្តាច់ការមានធាតុជាកុម្មុយនិស្តឲបានដាច់

ខាតទើបអាចរំដោះខ្លួនចេញពីនឹមយួនដើម្បីឯករាជ្យជាតិខ្មែរ៕

 

 

Partager cet article
Repost0
4 septembre 2013 3 04 /09 /septembre /2013 04:49

 

DSC05407 ប្រតិកម្មរហ័ស

 

 

ដល់ត្រើយសោយគូទ

 

សមរង្ស៊ីនិងកឹមសុខាកំពុងបោកប្រាស់ម្ចាស់ឆ្នោតក្បត់ហ្នឹងឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតទុកម្ចាស់ឆ្នោតជាឧបករណ៏ប្រើសំរាប់បំរើ

គោលបំណងរបស់ខ្លួនគឺរួមចែកអំណាចជាមួយគណបក្សប្រជាជន(គ.ប.ជ)ដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដាច់ខាត

សម្រេចរួចស្រេចថាត្រូវតែដូររបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលមានគ.ប.ជ.ជាអ្នកកាន់អំណាចផ្តាច់ការ(។)ថ្មីនេះសមរង្ស៊ី

ប្រកាសឲបញ្ជប់ធ្វើមហាបាតុកម្ម,ដើម្បីទាមទារឲមានការបង្កើតក្រុមការងារឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាន

កើតឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី២៨កក្តដា,ដែលខ្លួនគ្រងធ្វើនាថ្ងៃទី៧កញ្ញាខាងមុខ,ហើយសូមឲប្រជាពលរដ្ឋធ្វើ

ពិធីបួងសួងសុំសន្តិភាពជំនួសវិញ (។)សមរង្ស៊ីអាងហេតុផលនៃការដូរនេះគឺគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ(គ.ស.ជ.)គោរពសារ

ស្តេចសីហមុនីនាថ្ងៃទី៣០សីហាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។

ទង្វើនេះជាជំហានទី១ដែលគ.ស.ជ.និងគ.ប.ជ.កំពុងនាំគ្នាជ្រើសរើសយកស្តេចសីហមនីធ្វើជាអាជ្ញាកណ្តាលក្នុង

ទំនាស់របស់ពួកគេដើម្បីចែកអំណាចគ្នា(។)និន្នាការនេះគឺសមរង្ស៊ីក្តីហុនសែនក្តីទុកជាឧបាយដោះខ្លួនពីទម្ងន់ការ

ទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲមានដូរជាដាច់ខាតនូវរបបដឹកនាំផ្តាច់ការបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្រុកខ្មែរ,ហេតុនេះឯង

ហើយដែលយើងមើលឃើញថាសមរង្ស៊ីនិងកឹមសុខាកំពុងដូរពាក្យសំដីពីខ្លាំងមកថ្នមទៅលើហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើតឲ

មានបរិយាការណ៏មេត្រីភាពដែលមានស្តេចសីហមុនីជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងជម្លោះនៃការចែកអំណាចគ្នា(។)តែគេ

ដឹងរួចស្រេចហើយថារាស្ត្រខ្មែរលែងមានជំនឿទៅលើស្តេចសីហមុនីជាយូរអង្វែងមកហើយ,តាំងពីសីហនុមកមកដល់

សីហមុនី,ស្តេចពីរអង្គនេះបានបង្ហាញអាកប្បកិរិយាមិនឯករាជ្យនិងមិនអព្យាក្រិតរបស់ខ្លួនរួចស្រេចមកហើយនៅ

ចំពោះគ្រប់បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានជួបប្រទះ,ហើយអាកប្បកិរិយាខ្ខះគេអាចចាត់ថ្នាក់ជាអំពើក្បត់ជាតិទៅ

ទៀតដូចយ៉ាងការចុះហត្ថលេខារបស់ស្តេចសីហមុនីនាឆ្នាំ២០០៥ទទួលស្គាល់គ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងខ្មែរយួនទាំងឡាយ

ដែលមានតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ដែលវានាំឲស្រុកខ្មែរបាត់បង់នូវបូរណភាពទឹកដី,ម្យ៉ាងទៀតក្នុងសារថ្ងៃទី៣០សីហា,ស្តេច

សីហមុនីធ្វើអនុសាស្ត្រឲប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន,តែស្តេចសីហមុនី

ភ្លេចគិតថានៅពេលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងមានទុក្ខ,ខ្លួនព្រះអង្គរត់ទៅរស់នៅស្រុកចិន,ខ្ញុំសួរថាតើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់

ព្រះអង្គដែលជាមហាក្សត្យខ្មែរនៅត្រង់ណាទៅ(?)ខ្ញុំមានជំនឿថានៅថ្ងៃមុខឆាប់ៗនេះច្បាស់ជាសមរង្ស៊ីនិងកឹមសុខា

ប្រកាសថាគ.ស.ជ.នឹងចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាដោយអាងហេតុផលថាធ្វើតាមការកោះហៅប្រជុំស្តេចសីហមុនីដោយ

អនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ(។)សមរង្ស៊ី,កឹមសុខានិងថ្នាក់ដឹកនាំគ.ស.ជ.ក្នុងទង្វើខាងលើនេះ,កំពុងនាំគ្នាត្រៀមចាំ

ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការដែលគ.ជ.ប.នឹងធ្វើការប្រកាសនាថ្ងៃទី៨កញ្ញាខាងមុខនេះដោយអាង

ហេតុផលថាធ្វើតាមស្តេចដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ(។)កឹមសុខានិយាយបន្លុយពាក្យរួចហើយថាបើគ.ជ.ប.

នៅតែទុកគ.ប.ជ.ជាអ្នកឈ្នះឆ្នោត,គណបក្សគាត់នៅតែបន្តទាមទារឲរកតុត្តិធម៍ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតតាមការចរចារក្នុង

ក្របខណ្ឌច្បាប់,គឺមានន័យថាគ.ស.ជ.ចូលរួមបើកសភាជាតិនេះឯង។

នាដកថាដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងការស្រុះស្រួលចែកអំណាចគ្នារវៀងសមរង្ស៊ី,កឹមសុខានិងហ៊ុនសែនគឺឲហ៊ុន

សែនត្រូវចែកដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដល់សមរង្ស៊ីហើយបញ្ជាឲស្តេចតែងតាំងងារជាសម្តេច,

ឯចំណែកកឹមសុខាវិញនឹងទទួលដំណែងជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាឬប្រធានតែម្តង,ហើយអាចនឹងទទួលងារបន្ថែម

ទៀតជាសម្តេចផងដែរ,ឯចំណែកម្ចាស់ឆ្នោតវិញុ,លោកនឹងក្លាយជាក្របីដែលគេសំរាប់ជិះឆ្លងកាត់ភក់តែប៉ុណ្ណោះ។

ដូច្នេះបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែប្រគល់ជោគវាសនារបស់លោកឲអ្នកនយោបាយបែបសមរង្ស៊ីនិងកឹមសុខាដែលគាត់

បានបង្ហាញរួចហើយពីភាពអសម្ថភាពនិងសហការជានិច្ចជាមួយហ៊ុនសែនអស់ច្រើននីតិកាលរដ្ធសភារួចមកហើយគឺ

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកនាំគ្នាដើរយកកឲហ៊ុនសែនទាក់ដាក់ទ្រុងយួនដូចឆ្កែជាពុំខាន(។)ផ្លូវដើររបស់ប្រជា

ពលរដ្ឋមានតែមួយគត់គឺធ្វើសកម្មភាពអហិង្សាតាមគ្រប់មយោបាយដែលខ្លួនមានកុំឲហ៊ុនសែនអាចបន្តកាន់

អំណាចផ្តាច់ការបានតាមការលួចឆ្នោតនិងកុំឲសមរង្ស៊ីនិងគឹមសុខាលួចជ័យជំនះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសំរាប់យកទៅរក

ប្រយោជន៏របស់គេគឺការចែកអំណាចជាមួយហ៊ុនសែនសំរាប់សង្កត់កខ្មែរ(។)គ្រប់បាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្នែរត្រូវ

តែនាំគ្នាស្រែកពាក្យស្លោកជានិច្ច”ដូរឬមិនដូរ,គឺត្រូវតែដូរជាដាច់ខាត”។

តើអ្នកណាទៅដែលជាអ្នកបង្កើតពាក្យស្លោកនេះ(?)កុំនាំគ្នាបោករាស្ត្រតាមល្បិច”ដល់ត្រើយនាំគ្នាសោយគូទ”ឲសោះ

ព្រោះវាហួសសម័យទៅហើយ៕

 

 

 

Partager cet article
Repost0
30 août 2013 5 30 /08 /août /2013 08:21

 

DSC05407 ប្រតិកម្មរហ័ស

 

 

គំនិតផ្តាច់ការរបស់សមរង្ស៊ី?

 

សមរង្ស៊ីមិនទាន់មានអំណាចផងចាប់ផ្តើមប្រើសំដីអ្នកផ្តាច់ការនិយមរួចស្រេចទៅហើយគឺថាបើគាត់ឃើញសួនសេរី

រដ្ឋាមកចូលរួមមហាបាតុកម្មជាមួយគណបក្សគាត់គឺគាត់បញ្ញាឲក្រុមរក្សាសន្តិសុខគណបក្សគាត់បណ្តេញសួនសេរី

រដ្ឋាចេញពីជួរក្បួនមហាបាតុកម្មរបស់គាត់ព្រោះគាត់ថាចលណាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយសួនសេរីរដ្ឋាមាន

គោលជំហរខុសពីគណបក្សគាត់(sic) 

សំដីបែបនេះហាក់បីសមរង្ស៊ីទុកវិថីឬទីលានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់តែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះ,ហើយ

គំនិតរំដោះស្រុកខ្មែរពីរបបផ្តាច់ការគឺមានតែគាត់ម្នាក់ឯងជាម្ចាស់គំនិត(។)សមរង្ស៊ីប្រើសំដីនេះភ្លេចគិតថាម្ចាស់

ឆ្នោតនិងម្ចាស់អំណាចគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេ,មិនមែនបុគ្គលសមរង្ស៊ីនិងក្រុមរក្សាសន្តិសុខគណបក្សគាត់ទេជាអ្នក

មានអំណាចដេញអ្នកនេះអ្នកនោះមិនឲចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះបានឡើយ(។)គំនិតសមរង្ស៊ីបែបនេះតើ

មានអ្វីខុសពីឈាងវុនដេញសុនឆ័យចេញពីបរិវេណរដ្ឋសភាជាតិ(។)ពេលនេះសមរង្ស៊ីអត់មានអំណាច,តែបើគាត់មាន

អំណាចវិញប្រហែលជាគាត់ឲប៉ូលីសចាប់សួនសេរីរដ្ឋាព្រោះបុគ្គលនេះមានគំនិតនយោបាយខុសគាត់(។)ខ្ញុំសួរថាតើ

សមរង្ស៊ីនិងហ៊ុនសែនខុសគ្នាបែបណា?

ប្រតិកម្មសមរង្ស៊ីគឺចង់រកសុខជាមួយរបបហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះ,ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសមរង្ស៊ីចាត់ទុកបុគ្គលណាដែលហ៊ុន

សែនទុកជាសត្រូវ,គឺគាត់ទុកបុគ្គលនោះជាសត្រូវរបស់គាត់ដែរ,តើឯណាទៅគំនិតដែលខំស្រែករាល់ថ្ងៃថា”ដូរឫមិនដូរ”

នោះ(។)តែចំពោះខ្ញុំវិញ,ខ្ញុំមិនដែលមានជំនឿថាសមរង្ស៊ីជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាយថាភូតនោះទេ,ព្រោះធាតុបុគ្គល

នេះមានដើមកំណើតចេញពីស្តេចសីហនុដែលជាបុគ្គលប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

 

ពិតប្រាកដណាស់ហើយថាសមរង្ស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវខ្យល់កំហឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងអំណាចផ្តាច់ការអាយ៉ងយួនដែល

មានហ៊ុនសែនជាមេខ្លោង,ដែលជាចរន្តនាំឲសមរង្ស៊ីក្លាយជាមេដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្តាច់ការនិងអាណា

និគមយួន,តែមកដល់ពេលវេលានេះសមរង្ស៊ីមិនទាន់បង្ហាញភាពទាក់ទងគ្នារដឹកហូរហែរ(cohérence)ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ

នយោបាយខ្លួននៅឡើយនោះទេ,គឹគាត់នៅតែផ្សំឲល្មម(ajuster)នឹងការចង់បានរបស់ហ៊ុនសែន,ដូចពេលថ្មីនេះជាសិម

មេគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយរួចស្រេចដល់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិថាគណបក្សគាត់នៅរក្សាគោលបំណង

ចរចារក្នុងមូលដ្ឋាននៃលទ្ធផលការបោះឆ្នោតដែលគ.ជ.ប.បានប្រកាសជាបណ្ណោះអាសន្នរួចមកហើយ,គឺគណបក្ស

ប្រជាជនជាអ្នកឈ្នះទទួលបាន៦៨អាសនៈ,តែសមរង្ស៊ីនៅតែរក្សាគោលជំហរចរចារជានិច្ចផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រថាត្រូវ

តែដូររបបអាយ៉ងយួនជាដាច់ខាត។

 

គំនិតសមរង្ស៊ីទាំងពីរខាងក្រោមនេះ៖

១.ធ្វើការបញ្ចាក់ថាគោលបំណងមហាបាតុកម្មនាថ្ងៃទី៧កញ្ញាខាងមុខនេះគ្មានគោលបំណងរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេ,ខ្ញុំ

គ្រាន់តែចង់សួរថាការរកយុត្តិធម៍ជូនដល់ម្ចាស់ឆ្នោតមិនមែនជាការរំលំរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួននោះឫទេ(?)ការប្រើ

សំដីក្នុងភាពមានន័យមិនច្បាស់បែបនេះជាសញ្ញអ្នកធ្វើ(marque.de.fabrique)របស់សមរង្ស៊ីនោះឯង។

២.ការមានបំណងបង្គាប់ឲក្រុមរក្សាសន្តិសុខរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបណ្តេញសួនសេរីរដ្ឋាចេញពីជួរមហាបាតុកម្ម

របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ,ហាក់បីដូចខ្លួនជាម្ចាស់ដាច់មុខនៃមហាបាតុកម្មនៅពីលើរាស្ត្រទៅទៀត។

 

ការប្រកាសសមរង្ស៊ីបែបខាងលើនេះគឹជាការបញ្ចាក់នូវគំនិតរកផ្សំឲល្មមជាមួយហ៊ុនសែននិងគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបំផុតបង្ហាញរួចស្រេចនូវឆន្ទៈមុតមាំរបស់គាត់រំលំរបបផ្តាច់ការហ៊ុនសែនជាដាច់

ខាត,និងនិន្នាការគំនិតផ្តាច់ការទាត់ចោលនូវគំនិតណាដែលសមរង្ស៊ីទុកជាគំនិតផ្ទុយពីគំនិតគាត់ហើយជាពិសេស

ដែលហ៊ុនសែនទុកជាសត្រូវរបស់វា។

ខ្ញុំមានជំនឿថាបើមានការបោះឆ្នោតដោយេសេរីនិងដោយយុត្តិធម៍,ហើយមានគ្រប់ចលនានយោបាយឯទៀតចូល

រួមដែលហ៊ុនសែនទុកជាសត្រូវដាច់មុខហើយហាមមិនឲមានសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុកដូចជាចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ,

បដិវត្តន៍ផ្កាឈូក..ល..ហើយបើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែឈ្នះនោះ,ពេលនោះទើបដូចពាក្យសមរង្ស៊ីនិងកិមសុខាតែង

ស្រែកប្រាប់រាស្ត្រខ្មែរថា”អ្នកឈ្នះមានកិត្តិយស,អ្នកចាញ់,ចាញ់ដោយអស់ចិត្ត”។

ដូច្នេះត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតជាសាកលជាថ្មីក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬសហគមន៏អន្តរ

ជាតិទើបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកសុខចិត្ត(។)ការសម្រុះសម្រួលរវាងសមរង្ស៊ីនិងហ៊ុនសែនដើម្បីចែក

អំណាចគ្នាគឺជាការក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតព្រោះការរកយុត្តិធម៍មិនមែនរកជូនតែគណបក្ស

សង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ,គឺត្រូវរកជូនដល់គ្រប់គណបក្សឬគ្រប់ចលនានយោបាយណាដែលជាអ្នករងគ្រោះអំពី

អំណាចផ្តាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនទើបអាចរកយុត្តិធម៍ឃើញក្នុងគោលការណ៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគំនិតថ្ងៃទី២៣

តុលាឆ្នាំ១៩៩១។

បើសមរង្ស៊ីគ្មានគំនិតបែបនេះទេ,ខ្ញុំសួរថាតើសមរង្ស៊ីជាអ្នកដឹកនាំបែបណាក្នុងអនាគតកាល?

 

 

 

Partager cet article
Repost0
15 août 2013 4 15 /08 /août /2013 07:56

 

DSC05407

L’éternel recommencement

 

Kem Sokha et ses amis sont les hommes les plus heureux du monde, car la proclamation provisoire des résultats électoraux du 28 juillet par le CNE (Comité national d’organisation des élections) est une aubaine pour eux. Pourquoi ? Parce que cette proclamation leur donne d’ores et déjà un statut de députés élus pour la 5ème législature : Un acompte que Hun Sen leur accorde sur la prime de mérite de leurs efforts pour l’aider à rester au pouvoir pendant encore 5 ans : Un plat d’entrée pour leur donner un appétit avant d’attaquer le plat principal : accepter de siéger dans une Assemblée Nationale qui va donner à nouveau le pouvoir totalitaire à Hun Sen pour diriger le pays essuyé par l’invasion en masse des colons vietnamiens depuis 1979, ruiné par la corruption généralisée, martyrisé par le système de justice pour les riches et alangui par le manque de travail pour les jeunes et les paysans. Ces 4 facteurs sont les causes majeures de l’effondrement du pouvoir totalitaire de Hun Sen. Le régime actuel, composé des 3 forces du mal, communisme, monarchisme démodé et totalitarisme, est au bout de souffle. Peu à peu la ruine se prépare ; de profondes lézardes qu’on ne voit pas se ramifient dans l’ombre et mettent en poudre au-dedans cette formation vieillie qui fait encore masse au dehors ; et voilà qu’aux élections non-démocratiques du 28 juillet, tout à coup, ce régime devient difforme, l’édifice se disjoint, se décloue. Alors tout ne tient plus à rien. Pourquoi le PSN, le vainqueur présumé, chercherait-il à le sauver ? Pour la paix civile et la stabilité politique ? Tout le monde le sait qu’il n’y en ait que pour Hun Sen et son maître, le Parti communiste vietnamien. Il faut toujours revoir les images de l’arrogance de Hun Sen et son serviteur : Pendant cinq heures à l’Assemblée Nationale, le Premier des scélérats a interdit les députés de l’opposition de lui poser des questions sur ses mensonges concernant les tracés de frontières khméro-vietnamiennes et Chieng Von, a chassé Son Chhay, député et chef de groupe du Parti Sam Rainsy à l’Assemblée Nationale, de la maison du peuple khmer comme un chien ; je me pose donc la question, ce Chieng Von, n’est-il pas un Khmer pour qu’il soit insolent dans la maison du peuple khmer ? Voilà faut-il attendre de cet homme-là, et il y en a beaucoup d’autres comme ce Chieng Von, qui continuera de traiter les députés de l’opposition comme des chiens, si le PSN acceptait de collaborer avec le PPC, le parti au pouvoir.

 

Le peuple khmer n’entend plus parler de Sam Rainsy, où se cache-t-il ? N’est-il pas atteint une paralysie mentale ou physique pour que Kem Sokha, son vice-président, reprenne les rênes du parti pour négocier avec Hun Sen ? Avec ce scénario que l’on a déjà connu depuis 1991, le peuple khmer sent déjà l’air de recommencement, parce qu’il voit que ses représentants élus sont en train de négocier avec Hun Sen pour bénéficier le privilège du titre de « Son Excellence ». Sam Rainsy va-t-il se plier à la décision de Kem Sokha et ses faux amis d’accepter cette voie pour le siège de son épouse, élue à Phnom-Penh ? Pour moi, je suis certain que le PSN, avec ses 55 élus, acceptera de collaborer avec Hun Sen et Sam Rainsy aurait un poste d’honneur avec le titre de « Samdech » dans les rangs des caciques du régime : un poste d’ambassadeur en Chine, pourquoi pas ? Ô Bouddha !, je préfère que mon pronostic soit faux et dans ce cas-là, j’accepte volontiers que les amis de Sam Rainsy et les supporteurs du PSN me traitent de fou.

 

 

Mais le recommencement est déjà commencé depuis le départ de Sam Rainsy de Phnom-Penh pour le mariage de sa fille et en voyage à l’étranger avec le passeport français. Bien sûr Sam Rainsy a actuellement pignon sur rue au Cambodge, mais pourquoi ses supporteurs appellent les Khmers à l’étranger à manifester à Genève ou ailleurs, cela n'appelle-t-il pas un recommencement qu’ils firent déjà depuis plus de deux décennies ?  Ils ont au moins la patience de persévérer la poursuite dans cette impasse. Bon courage ! Cette pratique est politiquement incorrecte, parce que la fantasmagorie ne rime pas avec l’efficacité. Sont-ils des millénaristes khmers qui attendent toujours, en faisant la même chose depuis la nuit des temps, le messie, nommé Preah Bât Thomeuk qui viendrait un jour pour sauver le peuple khmer ? Cette fadaise est progressivement devenue stupide. Tout le monde le sait maintenant que la majorité des Khmers, en particulier les jeunes, sont prêts à s’opposer au maintien de Hun Sen au poste du Premier ministre : C’est un atout – c’est une chance pour le peuple khmer de voir naître cette volonté. Forts de vos succès récents, gagner les sièges de députés, Sam Rainsy et Kem Sokha, vous devez trouver ridicules d’affirmation le contraire de vos succès avec le peuple et pour le peuple. Vos refus de poursuivre la volonté du peuple n’émergent aucune énergie créatrice pour la démocratie, aucune théorie alternative pour la gouvernance du pays, aucune idée positive pour l’humanité. À vous de choisir ? Quant à la majorité de vos compatriotes, ils ont déjà fait leur choix en choisissant votre parti comme facteur de puissance du changement nécessaire pour le pays. Prenez garde : la volonté du peuple est une force ; elle ne respecte qu’une seule règle de comportement : l’honnêteté. Si vous en êtes, elle vous garantit éternellement son soutien dans vos actions, sinon, l’avenir vous le dira. Il faut bien comprendre aussi que vous risquez de constater assez vite que vous ne sauriez agir efficacement à partir d’analyses erronées dont la négociation avec le PPC en est une. C’est ce parti communiste qui a inventé et réalisé les deux régimes les plus criminels jamais infligés au peuple khmer et à l’espèce humaine. Le régime des Khmers Rouges qui a provoqué le cataclysme d’une ampleur sans précédent durant les années 1975-1978 : plus de 2 millions de morts, et le régime des Khmers Vietminh qui a placé le pays sous l’occupation des forces armées vietnamiennes depuis le 7 janvier 1979. 

Partager cet article
Repost0
11 août 2013 7 11 /08 /août /2013 07:02

 

DSC00031

La voie

 

Après les élections non démocratiques du 28 juillet, le PSN (Parti de Sauvetage National) se tergiverse de poursuivre la voie du salut national. Il semble que son slogan, « Changer ou ne pas changer ? » se grippe. En revanche, du côté du parti au pouvoir, il n’hésite pas de se proclamer la victoire trichée. En effet, il obtient la majorité absolue avec ses 68 sièges pour former un gouvernement antidémocratique pour oppresser le peuple khmer pendant encore 5 ans. Pour le ministre de l’intérieur, ceux qui contestent ces résultats sont en infraction avec la loi constitutionnelle, ils sont donc considérés comme hors la loi. Cet avertissement pourrait être une des causes qui contraigne Sam Rainsy à quitter précipitamment le pays pendant la nuit du 6 août(1) pour se mettre à l’abri de la violence des forces de sécurité, après avoir fait appel à la population khmère de se révolter pacifiquement contre la proclamation des résultats des élections du ministre de l’information : 68 sièges pour le PPC et 55 sièges pour le PSN.

 

On assiste aujourd’hui aux deux camps qui s’affrontent : le PPC qui n’hésite plus à utiliser tous les moyens pour rester au pouvoir, et le PSN, parti de l’opposition, qui tergiverse dans l’esprit de faire bénéficier des privilèges du statut de députation de ses 55 élus. Cette hésitation renforce la détermination de Hun Sen d’emparer le pouvoir par le type de domination légale, un cosmos de règles abstraites décidées intentionnellement : Par la voix de son ministre de l’intérieur, le peuple doit obéir la loi. Et pour renforcer ce type de domination, Hun Sen cherche un allié sûr qui lui donne une légitimité traditionnelle. Ce type de pouvoir s’appuie non pas sur le droit, mais sur le caractère sacré des dispositions transmises par le temps et respectées de tous les sujets qui reçoivent une même éducation d’obéissance dans une société traditionnelle. Par la voix de son allié royal, le roi pantin, « les partis politiques doivent s’entendre pour préserver la paix et la stabilité politique dans le pays », Hun Sen obtient le soutien du roi. Avec ces deux types de pouvoir, Hun Sen se comporte comme un seigneur, ses serviteurs n’obéissent pas à la loi mais à sa personne.

 

Depuis 1993, Hun Sen tenait au passé et vivait du malheur du peuple khmer, il vit aujourd’hui avec une monarchie replâtrée pour le Cambodge vietnamisé et sinisé. Et on savait que le Vietnam et la Chine, deux pays communistes, avait ouvert en 1970 une fosse pour les cadavres khmers et aujourd’hui, ils aident Hun Sen à ouvrir une autre fosse pour y jeter ces nouveaux cadavres. C’est cette fosse que Sam Rainsy et Kem Sokha prennent pour un puits de l’eau bénie pour le peuple khmer. En effet, ces deux-là sont en train d’aider Hun Sen à manipuler les résultats électoraux du 28 juillet et tous les traîtres du peuple khmer et les profiteurs penchent leur tête les uns vers les autres et tremblent de frousse que leur nom ne soit pas oublié par ces deux fâcheux pour la démocratie. Sam Rainsy et Kem Sokha négocient actuellement avec Hun Sen pour laisser refroidir le mécontentement du peuple contre le régime dictatorial : Cette contestation perd vite sa fraîcheur pour se fondre dans la moule idéologique du communisme qui faisait tant de mal au peuple khmer.

 

Une seule voie qui pourrait faire sortir le peuple khmer de la dictature et obtenir l’indépendance nationale, c’est celle de la révolution. Ce mot peut prêter à contestation. On entend le plus souvent par révolution, au sens étroit, le remplacement d’un régime politique par un autre, généralement au moyen d’un coup d’État. Cette voie-là, les vrais démocrates n’en veulent pas, parce qu’elle débouche souvent sur une nouvelle dictature : épurations, arrestations, éventuellement exécutions. Qui dit révolution non violente, dit par définition évènement a déjà eu lieu en Tunisie, au Lybie et en Égypte : le peuple utilise son pouvoir pour faire tomber la dictature. Cette révolution était née aussi au Cambodge pendant les campagnes électorales non-démocratiques et après les élections trichées par le parti au pouvoir. Il faut donc poursuivre cette voie. L’entreprise sera rude pour défaire la dictature implantée par le parti communiste depuis 1975 qui avait étouffé tout ce qu’on pourrait de l’intelligence : abêtir la jeunesse, abrutir l’avenir, mais la naissance de la force populaire d’aujourd’hui est comme une lueur sortie de l’espoir d'un peuple. On le savait depuis déjà un mois que cette force éclaira l’âme khmère, elle montra certains chemins qui aboutirons à la grande voie : la révolution non violente pour écraser la dictature et le communisme. Le peuple khmer d’aujourd’hui regarde Sam Rainsy, cherche son aide, et au lieu de colosse, il voit d’avorton qui cherche un pis-aller honteux avec Hun Sen ; il ressemble de plus en plus à Sihanouk et Ranariddh. Le PSN vivait de mots. Il disait plus haut au peuple khmer ses vocables, sauvetage national et changer ou ne pas changer ? Il l’exploitait pendant des mois avec ces slogans pour atteindre son but : donner la légitimité à Hun Sen d’enfermer le Cambodge dans le grand Vietnam communiste. En un mot Sam Rainsy aurait encore une dernière mission pour Hun Sen : Fermer la porte de la démocratie au peuple khmer.

 

Le peuple khmer doit compter sur sa propre force pour faire tomber la dictature, parce qu’on voit aujourd’hui Sam Rainsy est limité aux pulsions de l’instant. Il est toujours un héros fugitif, ayant les idées en pointillé. Et l'on sait que les idées qui n’ont pas de point commun avec la volonté du peuple, n’ont plus de matrice unificatrice. Il lui reste certes des réflexes de survivre dans la cage rouge de la Chine et du Vietnam.              

 

1. Pour Sam Rainsy, ce départ est prévu depuis longtemps pour le mariage de sa fille aux États-Unis.

Partager cet article
Repost0
30 juillet 2013 2 30 /07 /juillet /2013 15:22

 DSC05407

គួរលើកយកមកពិចារណាដែរ

 

 

មេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រ

 

បើពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានគំនិតបញ្ចប់ការកាន់កាប់នៃរបបនិយមកុម្មុយនិស្តបច្ចុប្បន្ននេះដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនជា

អាវុធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមការបេះបោលបន្តពីការបោះឆ្នោតគ្មានសេរីនិងគ្មានយុត្តធម៍,គឺមានន័យថាពលរដ្ឋ

ខ្មែរយើងនូវតែមិនបានយកព្រឹត្តិការណ៏នយោបាយដ៏ជូរចត់សំរាប់ជាតិដែលធ្លាប់មានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨មក

ធ្វើជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិខ្មែរ(។)បច្ចុប្បន្ននេះបើពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺច្បាស់ជាអ្នក

នយោបាយគ្រប់និន្នាការឆ្លៀតទាញយកប្រយោជន៏ពីពន្លកកម្លាំងពលរដ្ឋដែលកំពុងកើតចេញមកពីការបោះ

ឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគ្មានសេរីគ្មានយុត្តិធម៏នាថ្ងៃទី២៨កក្តដាកន្លងថ្មីនេះ(។)អ្នកឈ្នះក្តីអ្នកចាញ់ក្តី,បើគ្មានការប្រុង

ប្រយ័ត្ននេះគឺច្បាស់ជាគេនាំគ្នាចរចារដើម្បីចែកចំណែកអំណាចគ្នាដើម្បីយសស័កនិងប្រាក់កាក់ដូចពីមុនជាពុំខាន

 

គ្រប់គំនិតធ្វើសហការណ៏រវាងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ដែលមានកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតគ្មានសេរីនិងគ្មានយុត្តិធម៍

គឺពិតជាសេចក្តីក្បត់ចំពោះទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានធ្វើឲខកខាននូវគោលបំណងអ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ន

ដែលគេចង់បានពីការបោះឆ្នោតគ្មានសេរីនិងគ្មានយុត្តិធម៍,គឺបន្តការកាន់អំណាចផ្តាច់ការរបស់គេ,ដូច្នេះយើង

អាចធ្វើអនុមានបានថា,បើអំណាចផ្តាច់ការបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តដដែលនោះក្នុងរូបភាពបែបណាក៏ដោយ,ការនេះគឺ

ទុកជាការសោកស្តាយដ៏អាក្រក់កំណាស់មួយសំរាប់ជាតិខ្មែរ,ហេតុនេះឯងការបន្តការបេះបោលនៃពលរដ្ឋខ្មែរជាការ

ចាំបាច់និងជាករណីយកិច្ចមួយដើម្បីបញ្ចាប់អំណាចផ្តាច់ការដែលមានធាតុជាកុម្មុយនិស្តនៅស្រុកខ្មែរឲបាន៕

Partager cet article
Repost0
24 juillet 2013 3 24 /07 /juillet /2013 04:59

 

DSC05407

La force collective

 

Dans toutes les nations, comme celle du Cambodge se dégage fatalement une force collective. Mettez cette force au service de la liberté, de la démocratie, faites-la régir par le suffrage universel, cette nation, qui avait connu tant de sang coulé sous le régime communisme, deviendrait une nation démocratique libérale. Cette force collective, n’est pas, de sa nature, intelligente. Étant à tous, elle n’est à personne ; elle flotte pour ainsi dire en dehors du peuple. Elle est à la merci de beaucoup de hasards et d’ambition, a besoin d’être gardée et défendues par des institutions démocratiques et clairvoyantes. Elle peut être asservie par la tradition ; elle peut être manipulée par la dictature ; elle peut être surprise par la ruse.

 

Un homme peut se jeter, la saisir, la brider, la dompter et la faire marcher sur le peuple. Le tyran est cet homme qui, sorti de la tradition comme feu Sihanouk, du communisme comme Hun Sen, ou de la ruse comme Sam Rainsy, s’empare à son profit et dispose à son gré de la force collective d’un peuple.

 

Cet homme-là, s’il était de nature ce qu’était feu Sihanouk, c’était l’ennemi des citoyens, s’il est de nature ce qu’est Hun Sen, c’est l’ennemi du peuple, s’il est de nature ce qu’est Sam Rainsy, c’est l’ennemi des démocrates. Le premier avait ce qu’il fallait pour mourir dans le palais et pour finir royalement comme finissent les monarchies et les tragédies. Le second doit vivre, vivre entre quatre murs derrière des grilles, protégés de jour et de nuit par des régiments, qui laisse voir au peuple sa fortune colossale. Le troisième doit mentir pour exister et doit tout simplement obéir aux ordres du premier et du second.

 

Si la situation actuelle de la nation khmère se prolongeait et durait encore cinq ans avec cet homme-là, après les élections du 28 juillet, le grand dommage, l’effrayant dommage, ce serait le dommage moral ; mais ce qui est plus affreux encore, c’est songer qu’à l’heure où nous sommes, les supporteurs manipulés ou aux ordres des meneurs de partis, hommes de l’absolutisme ou de l’anti-démocratie, ne doutent de rien que la grande splendeur morale du Cambodge, a disparu, et pour eux la campagne électorale n’est qu’un carnaval de motos et des haut-parleurs pour faire de bruit afin de divertir le peuple. Quelle douleur profonde ! regardons cette inconscience collective où il y a une puissance du mensonge qui oblige le peuple khmer à baisser la tête. Quelle misère que cette joie des intérêts et des cupidités s’assouvissant dans la misère de ce peuple. Et l’on sait que cet homme-là boit toute honte pour faire perdurer cette misère.

 

Hélas ! ces élections du 28 juillet feront plus de mal que du bien au peuple khmer, parce qu’elles seront anti-démocratique, et Sam Rainsy le savait bien, parce qu’il en est la première victime. Hun Sen lui demande, en échange du billet de retour au pays, d’être animateur de ces campagnes électorales, mais ce dernier ne doit jamais prononcer les mots indépendance nationale, intégrité territoriale, fierté nationale et surtout accords de Paris du 23 octobre 1991. Qu’est-ce que cet homme ? Flotter en suivant le courant d’une force collective en dehors du peuple, il croit que tout le monde lui obéisse – Non, tout le monde le méprise, parce qu’il est au service de la dictature !

 

 

Vraiment, quand nous avons fixé trop longtemps notre regard sur de certaines photos de la campagne électorale, il y a des heures où une sorte de vertige prendrait les plus fermes esprits, mais tout le monde le savait qu’avec les élections anti-démocratiques du 28 juillet, voilà toute la loi morale et celle de la démocratie volent en éclats. Il faut donc bien y réfléchir avant d’aller voter pour renforcer la dictature. Vous irez voter ou approuvez ces élections, c’est comme vous fermez les yeux à la mort de la nation khmère et à votre propre malheur. On n’a rien à vous dire.

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de Sangha OP
  • : រូបថតកាលជានិសិត្ស នៅសាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ -មហាវិទ្យាល័យ អក្សរសាស្ត្រ និង មនុស្សសាស្ត្រ (ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ) - ទស្សវត្សរ៏ ៧០
  • Contact

Recherche

Liens